Gå til indhold

Velfærsteknologi

Bosted med interaktiv kommunikation

Stadig flere socialpædagoger arbejder med velfærdsteknologiske løsninger, der er skræddersyet til deres borgermålgruppe. Det gælder bl.a. Tina Hjorth, som arbejder med kommunikationsplatformen IBG

28. november 2019

Artikel
SL-TinaHjorth-Vangeleddet-Greve-SK03-1128x600.jpg
I følge Tina Hjort er den interaktive kommunikationsplatform IBG med til at gøre det lettere for borgere og medarbejdere at skabe struktur i hverdagen.

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Foto: Søren Kjeldgaard

Man skal være nysgerrig og turde gå om bord i vores velfærdsteknologiske systemer fra dag ét. Det er ikke nok, at du kan IT til husbehov. Og så skal du være god til at tænke i teknologiske løsninger.

Sådan lyder Tina Hjorths svar på spørgsmålet om, hvad det kræver at være socialpædagog på bostedet Vangeleddet i Greve.

Her er opslagstavler og gule post-it lapper bandlyst, og der hænger ingen sedler med påmindelser og afkrydsningsskemaer på væggene. Institutionens vision er at være førende indenfor socialpædagogik og velfærdsteknologiske løsninger til deres målgruppe, og derfor bruger de blandt andet kommunikationsplatformen IBG, en interaktiv opslagstavle, der anvendes til at dele oplysninger og skabe overblik.

Struktur og medbestemmelse
På to store infoskærme og på beboernes egne apps bruger alle i huset platformen til at orientere sig om, hvem der er på arbejde, hvad der er til middag samt alt andet, der foregår i huset. Alle brugere af systemet har et login, så de selv kan booke vasketider eller melde sig på aktiviteter. 

– Systemet lægger op til, at beboerne selv træffer valg og strukturerer deres hverdag, så det understøtter mange af de udviklingsmål, der arbejdes med omkring den enkelte beboer. Og så er platformen meget visuel og derfor nem at navigere i, også for dem der ikke kan læse, fortæller Tina Hjorth.

Men for at IBG kan fungere optimalt, er det vigtigt, at alle medarbejdere mestrer systemet og ikke laver fejl. Ellers kommer de hurtigt til at virke utroværdige i beboernes øjne.

– Beboerne stiller store krav til, at vi skal gøre det anvendeligt for dem. De skal kunne se, hvad det kan bruges til, så det giver mening i deres liv. Mange af vores beboere tænker meget sort/hvidt, så man får ikke så mange chancer, når man kvajer sig.

Tre hurtige om Tina Hjort

Hvem:
Tina Hjorth, TR og socialpædagog

Hvad:
Arbejder med den interaktive kommunikationsplatform IBG

Hvor:
Bostedet Vangeledet i Greve kommune, et botilbud for unge voksne mellem 18-36 år, de fleste med autismespektrumforstyrrelser

Bliv medlem