Gå til indhold

Arbejdsskader

81 millioner til medlemmerne

I 2018 fik Socialpædagogerne anerkendt to ud af tre sager om arbejdsulykker - og hver tredje af alle erhvervssygdomme. En klar fremgang i forhold til året før. Sammenlagt fik medlemmerne sidste år mere end 81 mio. kr. i erstatning

25. november 2019

Artikel
marie-sonneB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

378 afsluttede arbejdsskadesager - og godt 81 mio. kr. i erstatning. Det er to nøgletal i Socialpædagogernes nye arbejdsskadestatistik for 2018.

Siden sidste år er der sket en stigning i, hvor mange sager der bliver anerkendt - både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. I alt afsluttede Socialpædagogerne 171 sager om arbejdsulykker i 2018, og heraf blev to ud af tre sager anerkendt. Det er en stigning på 8 procentpoint siden 2017.

– Vi er selvfølgelig glade for, at vi i stigende grad får anerkendt medlemmernes arbejdsskader, og at de også får erstatning for de belastninger, de udsættes for. Men det er da bekymrende, at vi stadig ser så mange arbejdsskader. Det kan jo være et symptom på, at der ikke helt er balance mellem de ressourcer, man tildeler det socialpædagogiske område og kompleksiteten af de borgere, vores medlemmer arbejder med, lyder det fra Socialpædagogernes forbundsnæstformand Marie Sonne.

Vold og trusler ofte årsagen
Også når det gælder erhvervssygdomme, er der sket en stigning i, hvor mange sager der bliver anerkendt. I 2018 fik Socialpædagogernes medlemmer anerkendt 32 pct. af alle erhvervssygdomme.

Det er et kæmpe problem, at hovedparten af de anerkendte psykiske erhvervssygdomme skyldes vold og trusler

Marie Sonne, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Men modsat sager om arbejdsulykker, hvor to ud af tre sager handler om fysiske arbejdsulykker, så forekommer der langt flere psykiske end fysiske erhvervssygdomme - og de psykiske erhvervssygdomme anerkendes også i højere grad end de fysiske. Oftest anerkendes diagnoserne PTSD, uspecificeret belastningsreaktion og depression. Hele 97 pct. af de anerkendte psykiske erhvervssygdomme er forårsaget af vold og trusler.

Få tips til, hvordan I forebygger vold og trusler

– Vold og trusler er et symptom på, at der er noget galt. Så det er et kæmpe problem, at hovedparten af de anerkendte psykiske erhvervssygdomme skyldes vold og trusler. Samtidig ser vi en stor udfordring i, at der stadig er mange sager, der ikke anerkendes. Det er som om, arbejdsskadesystemet ikke rigtig anerkender, at du faktisk kan få så stærk en psykisk reaktion og blive så psykisk påvirket af dit arbejde, at du rent faktisk bliver syg af det. Også selvom du ikke får diagnosen PTSD, siger Marie Sonne.

Læs om et nyt forskningsprojekt, der dokumenterer, at hverdagsvold øger risikoen for PTSD

Sager om erstatningsansvar
Af statistikken for 2018 fremgår også, at det begynder at gå den rigtige vej, når det gælder sager om erstatningsansvar. Siden Højesteret i 2018 afsagde en dom, der handlede om politianmeldelse inden for 72 timer, er det nu blevet lettere at få dispensation for kravet om politianmeldelse. Og det slår nu igennem i arbejdsskadestatistikken.

Læs mere om Højesteretsdommen

Socialpædagogerne har i 2018 fået genoptaget 18 sager efter den nye dom. 11 af disse sager er afgjort - og 8 af dem med anerkendelse og erstatning.

– Det er positivt, at vi igen får sager om erstatningsansvar anerkendt. Men når det er sagt, så ændrer den nye praksis jo ikke på, at vi stadig står med en udfordring. Vores medlemmer skal jo stadig politianmelde vold og trusler, hvis de vil være sikre på at opnå erstatning. Og det sætter mange medlemmer i et stort dilemma, hvis de fx skal politianmelde en borger, de arbejder med og har relationer til, siger Marie Sonne.

Her kan du få hjælp

Har du været ude for en arbejdsulykke? Så klik ind på sl.dk/skade og se, hvordan du kan få hjælp.

DEFINITIONEN PÅ EN ARBEJDSSKADE

En arbejdsskade dækker over to begreber: En arbejdsulykke og en erhvervssygdom

  • En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. Der skal være en årsagssammenhæng mellem arbejdet og personskaden.
  • En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået som følge af længerevarende påvirkninger på arbejdet.

Socialpædagogernes arbejdsskadestatistik 2018

Statistikken giver et overblik over, hvor mange arbejdsulykker og erhvervssygdomme, socialpædagoger rammes af, hvor ofte sagerne anerkendes - og hvad der gives i erstatning for anerkendte arbejdsskader.

  • Socialpædagogernes arbejdsskadeteam har i 2018 afsluttet i alt 378 arbejdsskadesager - og medlemmerne har i alt fået 81.154.281 kr. i erstatning.
  • I 3 ud af 10 sager har medlemmerne været udsat for vold og trusler.
  • 70 pct. af de fysiske og 54 pct. af de psykiske arbejdsulykker anerkendes. De fysiske arbejdsulykker er typisk skader på arm/skulder, ryg og hoved/nakke, mens de psykiske arbejdsulykker fordeler sig mellem PTSD, uspecificeret belastningsreaktion, depression og andet.
  • Der forekommer langt flere psykiske end fysiske erhvervssygdomme - hhv. 85 pct. og 15 pct., og de psykiske erhvervssygdomme anerkendes i højere grad end de fysiske. Det er oftest diagnoserne PTSD og uspecificeret belastningsreaktion, der anerkendes. Blandt de fysiske sygdomme er det hovedsageligt hudsygdomme som anerkendes.
  • 97 pct. af de anerkendte psykiske erhvervssygdomme er forårsaget af vold og trusler.
Bliv medlem