Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Vold og trusler forårsager psykiske arbejdsulykker

Hovedparten af de anerkendte psykiske arbejdsulykker skyldes vold og trusler, viser ny arbejdsskadestatistik fra Socialpædagogerne. Det fremgår også, at der anerkendes flere fysiske ulykker end psykiske

7. januar 2019

Artikel
CB_DOM_1128x600.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Colourbox

Når socialpædagoger kommer ud for en arbejdsulykke, der har psykiske følger, skyldes det oftest vold og trusler fra de borgere, som de arbejder med. Det viser en ny arbejdsskadestatistik fra Socialpædagogerne.

Statistikken viser nemlig, at det i otte ud af 10 psykiske ulykker er vold eller trusler, der er årsagen til ulykken. Og i langt hovedparten af de psykiske ulykker er medlemmet blevet diagnosticeret med PTSD – posttraumatisk stressbelastning – der er en forsinket belastningsreaktion på en svær psykisk belastning ved fx en voldsom hændelse.

Det er første gang, at Socialpædagogernes arbejdsskadeteam laver en sådan opgørelse over de 501 sager, der blev afsluttet i 2017. Men resultatet overrasker desværre ikke forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne.

– Vold og trusler fylder desværre i nogle socialpædagogers arbejdsliv, og der er en beklagelig historie bag hvert tal i statistikken. Det er et problem, som vi naturligvis har stort fokus på at afhjælpe fra politisk side, og som jeg ved, at tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne på arbejdspladserne er meget opmærksomme på, siger hun.

Det fysiske arbejdsmiljø fylder
Det er dog de fysiske arbejdsulykker, der anerkendes flest af, afslører statistikken. 64 pct. af de afsluttede arbejdsulykkessager handlede i 2017 om fysiske skader – og i langt størstedelen af tilfældene skader på hovedet, nakken eller ryggen.

– Nu ser vi, at de fysiske ulykker fylder. Derfor er det vigtigt, at vi ikke glemmer, hvor meget de fysiske rammer betyder, når vi snakker arbejdsmiljø. Vi skal have et vedvarende fokus på, hvordan indretning og hjælpemidler tilgodeser både det socialpædagogiske arbejde men så sandelig også arbejdsmiljøet, og vi vil også have fokus på, om der er sket ændringer, siger Marie Sonne og fastslår, at arbejdsskadestatistikken er et redskab til at overvåge udviklingen og analysere årsagerne.

Arbejdsskader er ikke kun konkrete ulykker, der opstår pludseligt. Det kan også skyldes længerevarende belastninger, og så kaldes de erhvervssygdomme. Her viser statistikken en væsentligt højere andel af psykiske erhvervssygdomme end fysiske.

Alligevel er det kun under en tredjedel af alle sagerne, der overhovedet bliver anerkendt, viser statistikken. Og det er oftest sygdomme som PTSD eller belastningsreaktion, der anerkendes.

Definitionen på en arbejdsskade

En arbejdsskade dækker over to begreber: En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Hvad er en arbejdsulykke?
En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. Der skal være en årsagssammenhæng mellem arbejdet og personskaden.

Hvad er en erhvervssygdom?
En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået som følge af længerevarende påvirkninger på arbejdet.

Millionerstatninger til medlemmer
Når et medlem kommer til skade på arbejdet, kan de få bistand fra fagforeningen. For udover fx udgifter til evt. behandling kan man også have ret til erstatning. Sammenlagt hjalp Socialpædagogerne medlemmerne med at få over 122 mio. kr. i erstatning i 2017.

– Der kan ske ulykker, når vi er på arbejde. Derfor er det vigtigt, at arbejdsskadesystemet virker, så man får den erstatning, man har ret til. Og det viser samtidig, at det er vigtigt, at vi som faglig organisation er her til at hjælpe, når der er medlemmer, der desværre kommer til skade, siger Marie Sonne.

I netop 2017 var det samlede beløb for erstatninger særligt højt i forhold til årene før, hvor der fx i 2016 blev hentet erstatninger for 62 mio. kr. og i 2015 for godt 20 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at der i 2017 blev gennemført en særlig indsats for at behandle gamle sager om tab af erhvervsevne, og i den forbindelse blev en række gamle sager fra Socialpædagogerne afsluttet i løbet af 2017.

Kan I hjælpe mig?

Har du været ude for en arbejdsulykke? Se fakta, tidsfrister og få tips til, hvordan Socialpædagogerne kan hjælpe dig på sl.dk/skade.

Bliv medlem