Gå til indhold

Afgørelse

Socialpædagogerne vinder sag i Højesteret

En socialpædagog har netop fået Højesterets ord for, at det var forkert, da hendes arbejdsgiver trak hende i løn, mens hun var sygemeldt

23. oktober 2019

Artikel
cb dommer-hammer.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Nu er der sat punktum for en årelang sag, som Socialpædagogerne har ført for et medlem, hvor først byretten i Vordingborg, siden landsretten og nu Højesteret har givet medlemmet ret: Det var ikke i orden at modregne i den sygemeldte medarbejders løn.

Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, er meget tilfreds med dommen:

– Udover at vi kan glæde os over, at et af vores medlemmer nu endelig kan ånde lettet op efter en sag, der har varet fire år, så er det også en vigtig dom for andre socialpædagoger - og i det hele taget for alle andre ansatte på det danske arbejdsmarked. For nu er endegyldigt slået fast, at man ikke som arbejdsgiver kan gradbøje retten til løn under sygdom. Og det er entydigt godt og retfærdigt.

Et spørgsmål om sygedagpenge
Sagen opstod, da medlemmet under sin sygemelding ikke fik udfyldt et oplysningsskema fra kommunen rettidigt og dermed mistede retten til sygedagpenge. Som konsekvens fik hendes arbejdsgiver, Vordingborg Kommune, ikke refusion. Normalt får arbejdsgiveren de penge, som den sygemeldte ellers ville få i sygedagpenge. Det fik kommunen til at modregne den manglende refusion i medlemmets løn. Men det er ikke i orden, så længe at den ansatte ikke bevidst forsøger at påføre arbejdsgiver et tab. Det har Højesteret nu slået fast.

Højesteret har i sin afgørelse lagt vægt på, at medlemmet hverken har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, da hun ikke fik udfyldt de pågældende skemaer. Hun troede, hun havde udfyldt det, hun skulle og hun reagerede straks, da arbejdsgiveren ringede og gjorde hende opmærksom på fejlen.

Medlemmet har fået den manglende lønudbetaling på 23.000 kr. tilbage.

Bliv medlem