Gå til indhold

afgørelse

Landsretsdom: Arbejdsgiver må ikke trække sygemeldte i løn

Hvis man som sygemeldt medarbejder har ret til fuld løn fra sin arbejdsgiver, så gælder det uanset om arbejdsgiver får refusion i form af sygedagpenge fra staten eller ej. Det fastslår landsretten nu i en principiel dom, som Socialpædagogerne har ført på vegne af et medlem

7. juni 2018

Artikel
retten-er-sat.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

En socialpædagog kan i dag ånde lettet op, for nu har landsretten fastslået, at det var forkert, da hendes arbejdsgiver trak hende i løn, mens hun var sygemeldt.

Allerede i juni sidste år var sagen om den sygemeldte socialpædagog for byretten i Nykøbing Falster. Byretten fastslog, at det var uberettiget, at Vordingborg kommune, som var medlemmets arbejdsgiver, havde trukket hende i løn under sygdom. Vordingborg kommune ankede imidlertid dommen til landsretten, som nu har stadfæstet byrettens afgørelse og dermed fastslår, at det ikke er lovligt at trække medarbejdere i løn under sygdom – dagpengerefusion eller ej.

Afgørelsen glæder Benny Andersen, Socialpædagogernes formand:

- Nu er det slået fast med syvtommersøm, at retten til løn under sygdom ikke kan gradbøjes. Medlemmets overenskomstsikrede ret til løn er uafhængig af, om kommunen får refusion og sådan skal det også være, især når man som sygemeldt kan befinde sig i en særlig udsat situation.

Et spørgsmål om sygedagpenge
Sagen opstod, da socialpædagogen under sin sygemelding ikke fik udfyldt et oplysningsskema fra kommunen rettidigt og dermed mistede retten til sygedagpenge. Som konsekvens fik Vordingborg kommune ikke refusion – normalt får arbejdsgiveren de penge, som den sygemeldte ellers ville få i sygedagpenge. Det fik kommunen til at modregne den manglende refusion i medlemmets løn, men det er ikke i orden. Det har først byretten i Nykøbing Falster og nu også Østre Landsret slået fast.

Dommen er principiel og kan få betydning for andre lønmodtagere fremover, forklarer advokat Maria Rasmussen, som på Socialpædagogernes vegne har ført sagen for medlemmet:

– Det er en principiel sag og en vigtig afgørelse, som slår fast, at arbejdsgiver ikke kan trække en i løn efter forgodtbefindende, når overenskomsten giver ret til fuld løn under sygdom.

– Vi kan alle forestille os hvordan det må være at miste halvdelen af vores månedsløn, men nu kan lønmodtagere ånde lettet op, siger Maria Rasmussen.

Nu kan medlemmet omsider få udbetalt det beløb på knap 23.000, som kommunen skylder hende.

– Min klient er meget glad og lettet nu. Det har været et meget opslidende forløb, siger Maria Rasmussen.

Socialpædagogen har været i kontakt med KL for at få en kommentar til dommen. KL ønsker dog ikke at udtale sig før de har haft lejlighed til at vurdere dommens begrundelser nærmere og drøftet afgørelsen med Vordingborg kommune.

Bliv medlem