Gå til indhold

Sygedagpenge

Ny dom: Chefen må ikke skære i syges løn

Vordingborg Kommune modregnede en sygedagpengefejl i en sygemeldt socialpædagogs løn. Det var ulovligt, og den sygemeldte medarbejder får nu pengene tilbage, fastslår ny og principiel dom i sagen, som Socialpædagogerne har ført på vegne af et medlem

7. juli 2017

Artikel
justitia.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Colourbox

Da Vordingborg Kommune ikke kunne få sygedagpengerefusion for en sygemeldt medarbejder, forsøgte de at sende regningen videre til den sygemeldte socialpædagog ved at trække beløbet fra hendes løn. Men det er ulovligt. Det fastslår en ny og principiel dom fra Retten i Nykøbing Falster.

Afgørelsen glæder Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogerne, der har rejst sagen på vegne af medlemmet.

- Det er vigtigt, der bliver sat en tyk streg under, at arbejdsgiverne ikke skal kunne modregne i den overenskomstsikrede løn under sygdom, fordi man mister sygedagpengene. Det er godt for det konkrete medlem, men også en god beskyttelse for alle andre lønmodtagere, der kan komme i samme situation, hvor man ofte er ekstra sårbar, siger Benny Andersen.

Hvad er reglerne for sygedagpenge?

Læs mere: Sager om sygedagpenge genoptages

Sagen opstod, da den sygemeldte socialpædagog ikke indenfor fristen fik udfyldt et sygedagpengedokument, der lå i e-boksen. Derved mistede medlemmet sin ret til sygedagpenge, og som konsekvens fik Vordingborg Kommune ikke sygedagpenge fra staten som refusion. Kommunen – der altså også var kvindens arbejdsgiver – modregnede den manglende refusion i socialpædagogens løn, hvilket ikke var i orden.

Betydning for andre sygemeldte
Konkret betyder dommen, at den berørte socialpædagog får de knap 23.000 kr. tilbage, som arbejdsgiveren ulovligt havde modregnet i lønnen.

Den principielle dom kan komme andre sygemeldte lønmodtagere til gavn, vurderer Maria Rasmussen, der som advokat i LO har ført sagen på vegne af Socialpædagogerne.

Læs mere: Dom om arbejdsskader giver håb

Byretsdommen slår nemlig fast, at sygedagpenge som det klare udgangspunkt udelukkende er et mellemværende mellem den syge lønmodtager og kommunen. Den mistede ret til sygedagpenge har altså ikke indflydelse på arbejdsgiverens lønforpligtelse – heller ikke selvom kommunen i dette tilfælde både er arbejdsgiver og udbetaler af sygedagpenge.

- Det har i lang tid været arbejdsgivernes opfattelse, at de havde ret til at modregne i den sygemeldtes løn, hvis arbejdsgiver mistede retten til refusion. Nu er det slået fast, at sådan forholder det sig altså ikke, siger advokaten.

KL har ingen kommentarer til dommen - men Vordingborg Kommune har den 17. juli besluttet at anke dommen.


Denne artikel er ændret i forhold til den trykte version i Socialpædagogen, da Vordingborg Kommune valgte at anke dommen efter bladets deadline.

"Det har i lang tid været arbejdsgivernes opfattelse, at de havde ret til at modregne i den sygemeldtes løn, hvis arbejdsgiver mistede retten til refusion. Nu er det slået fast, at sådan forholder det sig altså ikke."

Maria Rasmussen, advokat i LO
Bliv medlem