Gå til indhold

Ude af proportioner

Fyret efter 22 år

Da socialpædagog Jan Asp blev fyret pga. en medicin­håndteringsfejl, viste det sig, at han i årevis var gået glip af overarbejdstidsbetaling. Jobbet fik han ikke igen. Men med hjælp fra Social­pædagogerne fik han en kompensation på mere end 300.000 kr.

24. oktober 2019

Artikel
Jan-Asp-9-1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Michael Drost-Hansen

Da socialpædagog Jan Asp mødte ind på sin arbejdsplads en helt almindelig lørdag i december sidste år, havde han ingen ide om, at dagen ville blive skæbnesvanger. Men i løbet af vagten på det specialiserede botilbud Sønderparken begik Jan Asp et fejltrin, som kom til at koste ham jobbet gennem 22 år.

Det hele handler om en pille. Den dag skulle Jan Asp på tur med en beboer, og som det ofte skete, bad beboeren ham om at tage en pille med til hende – bare for en sikkerheds skyld. En tablet af præparatet Cisordinol – et antipsykotika.

– 9 ud af 10 gange får hun ikke brug for pillen. Men det giver hende en tryghed at vide, at jeg har den med til hende, hvis hun får brug for den, forklarer Jan Asp.

Men denne dag var beboerens depotpose med medicin tom, og heller ikke på medicindepotet var der Cisordinol. Derfor tog Jan Asp en anden pille med.

– Lige i nuet tager jeg i stedet for en Oxapax 15 mg (beroligende medicin, red.), der ligger i beboerens medicinkasse. Den putter jeg i en pose, som jeg skriver navn og indhold på. Jeg fortæller beboeren, at jeg ikke kunne finde Cisordinol, og at jeg i stedet for har taget en Oxapax med. Vi aftaler, at hun kun får den, hvis det er meget nødvendigt, forklarer Jan Asp.

Beboeren fik aldrig pillen. Da de kom hjem, lagde Jan Asp posen med pillen i kassen på depotet – som altid, når den kommer retur ubrugt. Det får en kollega til at opdage, at der er sket en fejl, for medicinen Oxapax er ikke ordineret til beboeren.

Fejlen får følger
Efterfølgende skrev Jan Asp en redegørelse til ledelsen, hvor han forklarede, hvad der var sket og beklagede.

– Jeg skulle have kontaktet vagtlægen eller en anden overordnet medicinansvarlig. Men det tænkte jeg på intet tidspunkt på, for jeg huskede det som om, beboeren også havde Oxapax i sit sortiment. Det er min fejl, at jeg ikke fik tjekket det, siger Jan Asp.

Få dage senere blev Jan Asp indkaldt til en tjenstlig samtale. Han kontaktede faglig konsulent hos Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland Anette Elkjær, som sammen med TR deltog i samtalen. Til samtalen blev Jan Asp mødt med en påtænkt afskedigelse og fritagelse fra sit job med øjeblikkelig varsel.

– Vi var rystede efter mødet.
Vi regnede med, at det ville blive en kraftig påtale, men da jeg kom ind i lokalet, kunne jeg godt mærke, at slaget var tabt på forhånd. De havde besluttet sig
– jeg skulle fyres.

Jan Asp modtog sin opsigelse med besked om, at ledelsen ikke længere havde tillid til ham.

En klar overreaktion
Ifølge Anette Elkjær er afskedigelsen usaglig og helt ude af proportioner med hændelsen.

– Vi mener, at en afskedigelse er langt ud over, hvad der med rimelighed står mål med den fejl, Jan har begået. Han har begået en alvorlig fejl, ja. Men det burde have ført til en påtale eller en advarsel
– ikke en opsigelse.

Hun begrunder det bl.a. med, at beboeren aldrig fik pillen, og selv hvis hun havde fået den, havde det ikke haft alvorlige konsekvenser for hendes helbred. Derudover har Jan Asp været ansat på stedet i mere end 20 år og været medicin­ansvarlig de sidste 10.

– Vi kigger på proportionalitets­princippet – sanktionen skal
matche forseelsen. Beboeren fik aldrig pillen, og Jan har en pletfri per­sonale­fil, siger Anette Elkjær.

En forhandling mellem Socialpædagogerne og regionen fører til en godtgørelse til Jan Asp svarende til to måneders løn udover de seks måneders opsigelse, han har i kraft af overenskomsten.
Han bliver også fuldt fritstillet i hele opsigelsesperioden.

Sagen slog benene væk under Jan Asp. Men han sætter stor pris på den hjælp, han fik fra kredsen.

– Jeg har været rigtig glad for Anettes hjælp. Hun har været
fantastisk gennem hele forløbet. Hun er meget vedholdende, siger Jan Asp.

Rod i timeregnskabet
Undervejs i sagen sker der noget andet. Anette Elkjær opdager nemlig en række brud på arbejdstidsaftalen. Gennem en årrække har Jan Asp arbejdet for mange timer og fået udbetalt for lidt kompensation for overarbejde. 

– Der er tale om et brud på både overenskomsten og arbejdstidsloven. Desuden har Jan fået udbetalt for lidt i tillæg og overarbejdstidsbetaling.

Efter en nøje gennemgang af Jan Asp’s lønudbetalinger fra 2014-2018 rejser Socialpædagogerne et krav om i alt 312.857 kr. overfor hans arbejdsgiver.

De penge har han nu fået udbetalt. Det udgør et plaster på såret, men står ikke mål med det tab, fyringen har været.

– Kunne jeg spole tiden tilbage, ville jeg langt hellere have været hele denne sag foruden og have mit gode job på Sønderparken. Skide være med pengene. Jeg er mest af alt ked af, at jeg har mistet mit job.

Jeg troede, jeg skulle pensioneres fra det sted.

Jan Asp, socialpædagog

Også hos Socialpædagogerne er erstatningen en blandet oplevelse. For selvom målet er at sikre medlemmerne så gode erstatninger som muligt, så ville det bedste være, hvis arbejdsgiverne overholdt aftalerne.

– Det er jo aftaler, vi har lavet sammen med arbejdsgiverne for at sikre et godt arbejdsmiljø. Så begge parter har en interesse i, at aftalerne bliver fulgt – både for medarbejdernes og for beboernes skyld, siger Anette Elkjær.

Jobskifte? Prøv Socialpædagogernes job- og karriererådgivning

Bliv medlem