Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Alt for mange fejl i børne­handicap­sager

Det er stærkt kritisabelt, at mere end hver anden sag på børnehandicapområdet skal omgøres. De mange fejl i sagsbehandlingen og visitationen har fatale konsekvenser for børn og deres familier, mener Socialpædagogerne

17. april 2018

Artikel
Barn-ved-vindue.jpg

Foto: Colourbox

Familier med handicappede børn får ofte ikke den hjælp fra kommunen, som de har ret til. Det viser nye tal fra Ankestyrelsen. Sidste år fandt styrelsen således fejl i over halvdelen – 52 pct. – af klagerne over sagsbehandlingen af familier med handicappede børn. En stigning i forhold til 2016, hvor omgørelsesprocenten i børnehandicapsager lå på 46 pct. – og den højeste fejlrate siden Ankestyrelsen begyndte statistikken i 2013.

Fra Socialpædagogerne lyder reaktionen, at enhver sag, der er i strid med loven, er én sag for meget.

– Vi finder det stærkt kritisabelt, at så voldsomt mange sager omgøres. Det er helt uhørt, at helt op til 52 pct. af sagerne på børnehandicapområdet må omgøres. Fejl i sagsbehandlingen og visitationen kan have fatale konsekvenser for børn og deres familier, og det strider mod de intentioner, der er i socialpolitikken om at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats, siger næstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen og tilføjer:

– Ankestyrelsens tal viser desværre, at den kommunale virkelighed ganske enkelt ikke er i synk med den socialpolitik, der bliver udstykket fra Folketinget.

Fejl i hver 5. sag på voksenhandicapområdet

Og det er ikke kun på børnehandicapområdet, kommunerne begår fejl. Ud af de sager på voksenhandicapområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2017, var der fejl i godt hver femte sag svarende til 21 pct.

Og ligesom for børnehandicapområdet har det også voldsomme konsekvenser for voksne med handicap og borgere på det specialiserede socialområde, når der begås fejl i sagsbehandlingen og visitationen, siger Marie Sonne, næstformand i Socialpædagogerne.

– Når borgeren ikke fra start får den rette støtte og hjælp, betyder det jo, at en funktionsnedsættelse eller sociale vanskeligheder kan blive mere omfattende. Det er helt uacceptabelt, at mere end hver femte sag på voksenhandicapområdet skal omgøres. Det går desværre den forkerte vej, og det kalder på en langt højere kvalitet i sagsbehandlingen, siger Marie Sonne.

Fokus på borgerinddragelse

Satspuljepartierne aftalte sidste år at få udarbejdet en national plan for styrket sagsbehandling. I den forbindelse opfordrer både Marie Sonne og Verne Pedersen til, at det bør være et kardinalpunkt i den nye nationale plan at styrke fokus på borgerinddragelse, både når det gælder børn, unge og voksne.

– Vi mener, der skal være krav til et langt bedre samarbejde med de sociale tilbud, da tilbuddene har viden om borgerne og kan tilbyde den nødvendige faglige støtte og specialisering. Samtidig bør der stilles krav om rettidig omhu i sagsbehandlingen, så man på den måde sikrer, at den pågældende borgers situation ikke forværres.

 

 

Bliv medlem