Gå til indhold

Socialpolitik

Skarp kritik af fejl på handicap­området

Der er behov for politisk handling for at genoprette retssikkerheden for borgere med handicap, mener Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti. Fejl i syv ud af 10 handicapsager er uhørt, lyder det

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Rystende ringe. Ærgerligt. Langt fra godt nok. Sådan lyder det fra handicapordførere for tre forskellige partier i deres kritik af kommunernes sagsbehandling på voksenhandicapområdet.

Kritikken kommer efter, at Socialpædagogen i sidste nummer kunne fortælle, at Ankestyrelsen har fundet fejl i 68 pct. af de afgørelser, som borgere har klaget over inden for områderne botilbud, beskyttet beskæftigelse og personlig hjælp.

– Retssikkerheden for borgere med handicap er tydeligvis elendig. Det står rystende ringe til. Der er brug for at genskabe tilliden til, at mennesker med handicap får de tilbud, de har retskrav på, siger Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.

Jeg synes, der er grund til at mistænke kommunerne for en grænsesøgende tilgang til handicapområdet, fordi de er pressede på økonomien

Jakob Sølvhøj, handicapordfører, Enhedslisten

Jakob Sølvhøj ser to mulige årsager til den høje fejlprocent. Enten har kommunernes sagsbehandlere så travlt, at de bliver for lemfældige i sagsbehandlingen. Eller også bevæger kommunerne sig bevidst på kanten af lovgivningen for at spare.

– Jeg synes, der er grund til at mistænke kommunerne for en grænsesøgende tilgang til handicapområdet, fordi de er pressede på økonomien, siger han.

Derfor fremsætter Enhedslisten nu et forslag om at øge statens refusion i handicapsager. I dag får kommunerne 25 pct. af udgifterne betalt af staten, når beløbet er over 950.000 kr. årligt for én person. Enhedslisten vil ændre dette, så staten betaler halvdelen, når beløbet når over 600.000 kr.

Derudover vil partiet tilføre 500 mio. kr. ekstra til handicapområdet og indføre et system, hvor kommunerne må til lommerne, hvis de får underkendt afgørelser i Ankestyrelsen.

Jeg kan godt blive bekymret for det kommunale selvstyre, hvis man opererer ud fra minimumsstandarder og ikke prøver at tilrettelægge hjælpen på en måde, som giver borgerne de bedst mulige livsbetingelser

Kirsten Normann Andersen, handicapordfører, SF

Også SF’s Kirsten Normann Andersen er ærgerlig over den høje fejlprocent:

– Jeg kan godt blive bekymret for det kommunale selvstyre, hvis man opererer ud fra minimumsstandarder og ikke prøver at tilrettelægge hjælpen på en måde, som giver borgerne de bedst mulige livsbetingelser.

Karina Adsbøl fra DF mener, at der bl.a. mangler en mulighed for at kontrollere, hvordan kommunerne følger op på de sager, de får tilbage fra Ankestyrelsen. Ifølge hende er det et tema under de igangværende satspuljeforhandlinger. 

Bliv medlem