Gå til indhold

Kommuner

Mange fejl i handicapsager

Når kommunerne afgør, om borgere med sjældne handicap eller erhvervet hjerneskade har ret til hjælp, sker der fejl i fire ud af 10 sager

27. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, aktivitets- og samværstilbud – eller længerevarende botilbud. Det er nogle af de områder, hvor borgere med sjældne handicap eller erhvervet hjerneskade ofte ikke får den hjælp, de har brug for. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, hvor man har nærstuderet 98 sager i 24 forskellige kommuner. 

Ankestyrelsens gennemgang afslører, at 60 pct. af sagerne er rigtige, mens 40 pct. af sagerne er i strid med regler og praksis – og at disse sager enten ville være blevet ændret eller hjemvist, hvis de havde været klagesager.

– Det er helt urimeligt, at dårlig faglig sagsbehandling rammer mennesker med handicap. Der er tale om lovbrud. Det er især socialpædagogiske hjælp samt pleje og praktisk hjælp, der ifølge undersøgelsen burde være givet – der mangler simpelthen ofte en såkaldt individuel vurdering af den enkelte borger. Det må og skal der gøres noget ved, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Fejlprocenten er for høj

I Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark erkender man blankt, at fejl-procenten er for høj, skriver Altinget.dk.

– Man er nødt til at kigge på, hvad der er gået galt og overveje, hvad vi kan gøre bedre. Jeg tror, at det bl.a. handler om, at sagsmængden hos den enkelte sagsbehandler er meget høj. Desuden oplever vi, at det især i yderområder er svært at rekruttere personale med de rette kvalifikationer, siger formand for Socialcheferne Helle Linnet til Altinget.dk.

Målet med Ankestyrelsens praksisundersøgelse er at bidrage til arbejdet med at skabe et overblik over indsatsen på det mest specialiserede område, efter at den tidligere regering i november 2013 indgik aftale med Folketingets partier om at en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov. 

 

Bliv medlem