Gå til indhold

ok 2018

Hotlinen gløder: Mange spørger om ferie

Hvad betyder konflikten for mig? Forbundets hotline og konflikthåndbog giver svar – blandt andet på, hvad der sker med planlagt ferie, hvis man arbejder på en konfliktramt arbejdsplads

8. marts 2018

Artikel
telefon.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Strejke- og lockoutvarsler rejser naturligt nok en lang række spørgsmål hos medlemmerne. I forbundets konflikt-hotline bliver svarene langet over disken. Og hovedparten af spørgsmålene går på, hvad der sker med planlagt ferie. Derfor får du her en nyhed om netop det.

Det springende punkt i forhold til ferie er, hvornår konflikten varsles, og hvornår den træder i kraft.

Før konflikten træder i kraft

Du kan godt holde ferie efter en konflikt er varslet – ligesom den er nu. Men ferien skal holdes, før konflikten træder i kraft. Hvis din ferie er planlagt til at begynde senest samtidig med konfliktens start, skal du afholde den som planlagt, uanset konflikten.

Du får udbetalt sædvanlig løn under ferien. Det vil sige, at du afvikler ferie, som om der ikke er konflikt.

Det gælder også, hvis forligsmanden udsætter konflikten – så kan du holde ferie i den periode, hvor konflikten er udsat. Efter endt ferie er du omfattet af konflikten på lige fod med dine kolleger.

Efter konflikten er trådt i kraft

Ferieloven siger, at du ikke kan gå på ferie efter, at konflikten er trådt i kraft. Heller ikke selv om ferien har været planlagt på forhånd. Planlagt ferie under en konflikt er altså ifølge loven suspenderet, mens konflikten løber. Ligesom du heller ikke kan afspadsere under en konflikt.

Det skyldes, at dit ansættelsesforhold under en strejke i princippet ophører midlertidigt, og at du under konflikten er ’ansat’ af forbundet og derfor skal deltage i forbundets strejkeaktiviteter til gengæld for at modtage understøttelse.

Grunden til, at rejser er problematiske under en konflikt, er desuden, at man som strejkende skal genoptage sit arbejde, så snart en konflikt slutter – ellers opfatter arbejdsgiver det som udeblivelse fra arbejdet, hvilket er fyringsgrund. Er man under en konflikt rejst til Mallorca, kan man ikke indfri det krav.

Erstatning for tab af ferie

Du kan ikke få erstatning fra forbundet for evt. tab, hvis din ferie bliver suspenderet på grund af en konfliktsituation. Tjek evt. din rejseforsikring.

Din ferie er ikke gået tabt, men udskydes til senere. Når konflikten er overstået, aftaler du med din leder, hvornår ferien så skal holdes.

Feriedagpenge eller ej

Hvis du arbejder på en konfliktramt arbejdsplads, og din ferie først starter, når konflikten er i gang, kan du ikke få feriedagpenge.

Starter din ferie samme dag som konflikten, har du derimod ret til feriedagpenge efter de sædvanlige regler. Det gælder selvfølgelig også, hvis din ferie først starter, når konflikten er afsluttet.

Du kan finde svar på spørgsmål omkring konfliktsituationen på: www.sl.dk/konflikt eller ringe til Socialpædagogernes konflikt-hotline på 72 48 60 80.

Følg med i OK-situationen på www.sl.dk/ok2018 og på forbundsformand Benny Andersens facebookside

Bliv medlem