Gå til indhold

OK 2018

OK-tidslinje: Hvad skal der ske nu?

Alle steder bliver der snakket om en potentiel storkonflikt. Men hvornår kan sådan en begynde? Skal parterne forhandle igen? Hvad hvis de bliver enige nu? Få et overblik over det kringlede forløb omkring forhandlingerne og de mulige scenarier herfra

2. marts 2018

Artikel
Sporgsmal_1128x600_CB.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

Forhandlingerne med arbejdsgiverne om en ny overenskomst på det regionale, kommunale og statslige område er brudt sammen – og dermed er en storkonflikt på hele det offentlige område rykket tættere på.

Fredag vedtog lønmodtagersiden et konfliktgrundlag og besluttede at iværksætte en konflikt i kommuner og regioner fra 4. april.

Men meget kan nå at ændre sig endnu.

Selvom arbejdsgiverne og lønmodtagerne ikke selv kan komme videre i forhandlingerne, kan der nå at komme en løsning i den såkaldte forligsinstitution. Her skal forligsmand Mette Christensen forsøge at mægle mellem parterne for at nå frem til et forlig.

Forligsmanden har ret til at udskyde den varslede konflikt i 2 x 14 dage for at få mere tid til at finde en løsning. En konflikt kan tidligst starte fem dage efter udløbet af en sådan udskyldelse. Udskyder forligsmanden 14 dage, kan konflikten derfor først begynde 23. april. Hvis hun udskyder i 2 x 14 dage, kan konflikten begynde 7. maj.

Hvis forligsmanden når frem til et mæglingsforslag, som parterne nikker ja til, vil forliget blive sendt til afstemning hos fagforbundenes medlemmer. Kun hvis flertallet stemmer ja, vil forliget blive endeligt vedtaget. Ellers fortsætter forhandlingerne.

Bryder konflikten ud, kan regeringen gribe ind og stoppe konflikten Det vil ske med et lovindgreb – sådan som det skete i lærerkonflikten i 2013. Indgrebet vil typisk ophæve forligsmandens mæglingsforslag til lov.

Bliv medlem