Gå til indhold

Arbejdsskade

Minister vil ændre lov om arbejdsskader

Antallet af anerkendte arbejdsskader er faldet drastisk siden 2013. Efter kritik fra Socialpædagogerne og andre fagforbund lover beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) at finde en politisk løsning

22. februar 2018

Artikel
Christiansborg_CB_1128x600.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

Trusler, vold og andre psykiske og fysiske skader på arbejdspladsen bliver i alt for få tilfælde anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – og det problem skal der nu gøres noget ved politisk.

Det er konklusionen efter et samråd på Christiansborg onsdag den 21. februar, hvor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skulle forholde sig til, at kun hver anden anmeldte arbejdsskade bliver anerkendt.

Til samrådet lovede ministeren, at han nu vil indkaldte til politiske forhandlinger for at nå frem til en aftale, som skal gøre det lettere at få anerkendt en arbejdsskade.

– Der skal ikke laves noget polemik om det her. Jeg er helt enig i, at det skal vi have gjort noget ved, og det skal vi have gjort her i foråret, sagde Troels Lund Poulsen til samrådet ifølge Altinget.

Højesteretsdom ændrede praksis

Den lave andel af anerkendte arbejdsskader går stik imod en arbejdsskadereform, som et bredt flertal på Christiansborg vedtog i 2003. Reformen havde til formål at øge anerkendelsesprocenten - og det lykkedes. I 2010 var andelen af anerkendte arbejdsskader oppe på 80 pct.

Men i 2013 blev udviklingen bremset af en dom fra Højesteret, som gjorde det langt sværere at få sin sag anerkendt. Dommen betød, at anerkendelsesprocenten faldt til 49,4 pct i 2016.

Vi har kæmpet for det her og billiger i den grad, at ministeren tager problemet alvorligt og anerkender, at det er en stor udfordring.

Marie Sonne, næstformand i Socialpædagogerne

På den baggrund tog Socialpædagogerne og flere andre organisationer (Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL og FTF) kontakt til Folketingets Beskæftigelsesudvalg for at opfordre politikerne til at presse på for en politisk løsning på problemet. Det resulterede i, at SF og Enhedslisten kaldte beskæftigelsesministeren i samråd.

Ros fra Socialpædagogerne

Socialpædagogerne glæder sig over, at beskæftigelsesministeren har været lydhør over for kritikken fra fagbevægelsen, og at han nu lover at finde en løsning på problemet.

– Vi har kæmpet for det her og billiger i den grad, at ministeren tager problemet alvorligt og anerkender, at det er en stor udfordring. Anderkendelsen af, at der er tale om en arbejdsskade, er jo afgørende for at kunne få dækket udgifterne til behandling og dermed få bedre muligheder for at vende tilbage til arbejdslivet igen, siger Marie Sonne, næstformand i Socialpædagogerne.

Siden højesteretsdommen i 2013 har de forskellige fagforbund set mange eksempler på alvorlige arbejdsskader - både psykiske og fysiske - som er blevet afvist primært med den begrundelse, at smerterne eller generne vil gå over af sig selv. Men på længere sigt kan der komme følger efter en skade, som ikke kan dækkes, når den ikke er anerkendt som en arbejdsskade. Derfor lægger Socialpædagogerne vægt på vigtigheden af, at medarbejderne kan få sikkerhed for, at sagen kan genoptages, hvis den fysiske eller psykiske skade bliver forværret på sigt.

Ifølge Troels Lund Poulsen vil det kræve en lovændring at øge anerkendelsesprocenten. Den nye lov vil først kunne blive vedtaget efter sommerferien.

Bliv medlem