Gå til indhold

Arbejdsskader

For få arbejds­skader anerkendes

Når medarbejdere bliver udsat for vold eller kommer ud for ulykker på arbejdspladsen, bliver det alt for sjældent anerkendt som en arbejdsskade. Det får nu en række fagforbund til at sende et fælles brev til Christiansborg

3. januar 2018

Artikel
CB_DOM_1128x600.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

Det er gået gevaldigt ned ad bakke med antallet af arbejdsskader, som bliver anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Efter en lovændring i 2003 blev 80 pct. af alle anmeldte arbejdsskader anerkendt. Men efter en principiel dom fra 2013 er det kun hver anden, der anderkendes.

Den udvikling har nu fået seks fagforbund til at skrive et fælles brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg:

‘Vi er bekymrede over udviklingen i anerkendelsen af arbejdsskader, idet vi blandt vores medlemmer har en række eksempler på alvorlige arbejdsskader, som er blevet afvist primært med den begrundelse, at smerterne eller generne vil gå over af sig selv’, lyder det i brevet, som blev sendt lige inden jul.

Der findes flere eksempler fra den socialpædagogiske verden. Et af dem er en episode, hvor en socialpædagog bliver truet af en opfarende borger, som står med løftede arme og råber ‘jeg slår’. Socialpædagogen hopper hurtigt tilbage og slår sin læg og ankel. Hun skal behandles med fysioterapi og gå med krykke. Men ulykken bliver ikke anerkendt med den begrundelse, at fibersprængningen vil hele uanset behandling.

Virker stødende

Folketinget vedtog i 2003 en arbejdsskadereform med det formål at få anerkendt et større antal arbejdsskader. Men i 2013 fik en dom fra Højesteret Ankestyrelsen til at ændre praksis, så det blev langt sværere at få anerkendt sin sag.

Men Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fortolker loven på en måde, som strider mod Folketingets intention med lovændringen i 2003, lyder det fra de seks fagforbund. Og det medfører betydelige tab for de skadelidte og for samfundet.

‘Et stort antal skadede kan ikke længere få dækket udgifter til fysioterapi, kiropraktor, psykolog, medicin mv. Behandling, som kan være medvirkende til, at den skadelidte kan komme hurtigere tilbage i arbejde’, lyder det bl.a. i brevet.

Forbundene påpeger samtidig, at det også spiller en vigtig rolle af få en ulykke anerkendt. For det er både uforståeligt og stødende for en person, der har fået en arbejdsskade, når skaden ikke kan anerkendes, selvom den har kostet sygefravær, behandlingsudgifter og eventuelt har resulteret i en opsigelse.

Brevets afsendere er Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL og FTF.

Bliv medlem