Gå til indhold

Sygedagpenge

Sag om modregning i løn for Højesteret

Er du blevet trukket i løn, mens du har været sygemeldt, så bør du kontakte din kreds. En principiel sag fra Vordingborg kommune om modregning for sygedagpengerefusion skal nu for Højesteret, hvilket kan få konsekvenser for lignende sager

28. november 2018

Artikel
justitia.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Må arbejdsgiver trække medarbejdere i løn under sygdom, hvis medarbejderen ikke er berettiget til sygedagpenge, og arbejdsgiver dermed går glip af sygedagpengerefusion? Det spørgsmål har først Byretten i Nykøbing Falster og siden Østre Landsret taget stilling til, da Socialpædagogerne førte en sag for et medlem mod Vordingborg kommune.  I begge tilfælde lød rettens afgørelse, at det må arbejdsgiver ikke. Nu indbringes sagen imidlertid for Højesteret.

At sagen hermed genoptages kan få betydning for lignende sager. Der kan gå op til et år, før der falder dom i Højesteret. For at undgå, at tilsvarende sager forældes i mellemtiden, opfordrer Socialpædagogerne til, at medlemmer, som er i en lignende situation, kontakter kredsen.

Sagen fra Vordingborg opstod, da et medlem under sin sygemelding ikke fik udfyldt et oplysningsskema fra kommunen rettidigt og dermed mistede retten til sygedagpenge. Som konsekvens fik Vordingborg kommune ikke refusion – normalt får arbejdsgiveren de penge, som den sygemeldte ellers ville få i sygedagpenge. Det fik kommunen til at modregne den manglende refusion i medlemmets løn. Det var ikke i orden, slog først Retten i Nykøbing Falster og i juni også Østre Landsret fast. Nu rejses sagen så i Højesteret.

KL anbefaler stadig kommunerne at modregne tab af sygedagpengerefusion i ansattes løn, fremgår det af KL’s hjemmeside.

Læs mere: Landsretsdom: Arbejdsgiver må ikke trække sygemeldte i løn

Bliv medlem