Gå til indhold

Psykiatriske sengepladser

I Region Sjælland er de særlige pladser en succes

Mens pladserne står tomme flere steder, er samtlige af de særlige sengeplader i Region Sjælland belagt - og ventelisten vokser. Nøglen til at lykkes er bl.a., at det nye tilbud er indrettet, så det langt fra ligner en almindelig psykiatrisk afdeling

29. november 2018

Artikel
Vordingborg-særlige-pladser-4.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Hanne Loop

Luk de 150 særlige pladser. Lav visitationskriterierne om. Omlæg pladserne til ordinære sengepladser i psykiatrien.

Fra flere sider, herunder KL og Danske Regioner, vokser presset for helt at skrotte eller omlægge de 150 særlige psykiatriske døgnpladser målrettet borgere med svær psykisk sygdom, eventuelle misbrugsproblemer og udadreagerende adfærd. For godt halvdelen af de foreløbig 83 af de særlige pladser, der indtil videre er oprettet, står tomme.

Men Region Sjælland ser det ud til at have knækket koden. Her er samtlige af de syv sengepladser, der åbnede 1. juni, besat - og flere står på venteliste til indlæggelse, når yderligere 16 sengepladser åbner 1. december.

– Jeg tror, at vores succes handler om, at vi har indrettet de særlige pladser på en måde, der slet ikke ligner en almindelig psykiatrisk afdeling. Det er med til at motivere såvel borgerne som de visiterende kommuner til at takke ja til en plads, fortæller Inge Fjordside, som er leder af de særlige pladser i Region Sjælland.

De har en høj grad af selvbestemmelse - så vil de male væggen rød eller have et køleskab stående på badeværelset, ja så får de lov til det

Inge Fjordside, leder af de særlige pladser i Region Sjælland

Opbygger beboernes kompetencer
De særlige pladser er en del af Psykiatrien Syd i Vordingborg - men borgerne mødes på en helt anden måde end i den traditionelle behandlingspsykiatri.

– Vi arbejder rehabiliterende i alt, hvad vi gør. Beboerne er fx med til madlavning, rengøring, tøjvask og andre hverdagsaktiviteter. Vi opbygger deres kompetencer, så de lettere kan klare sig, når de flytter herfra igen. Og så gør vi meget ud af at vise beboerne, at vi ikke er et sygehus. De har en høj grad af selvbestemmelse - så vil de male væggen rød eller have et køleskab stående på badeværelset, ja så får de lov til det, siger hun.

Ophold kan forlænges
Også længden af behandlingen spiller en rolle for at få pladserne fyldt, mener Søren Bredkjær, som er vicedirektør i Psykiatrien Region Sjælland. Derfor har man i Region Sjælland valgt at give mulighed for at dispensere fra det tidsspand på tre til seks måneder, et ophold oprindeligt er sat til at vare.

– Vi har besluttet, at et ophold kan vare fra seks til 18 måneder med mulighed for forlængelse i op til to år. Vi så helt fra start, at det var urealistisk med de relativt korte indlæggelsestider til den her målgruppe. Nogle har brug for at være der i længere tid for at drage nytte af behandlingen - og for os handler det ikke om at få mange igennem hurtigt - men om at ruste dem til livet efter indlæggelsen, siger Søren Bredkjær.

Dialog med kommunerne
Han understreger samtidig, at også et tæt samarbejde med regionens 17 kommuner har været afgørende for, at de særlige pladser i Vordingborg er kommet så godt fra start.

– Ledelsen på de særlige pladser har besøgt samtlige 17 kommuner for at fortælle om det nye tilbud, og det har vi fået mange positive tilbagemeldinger på. Det betyder rigtig meget, at dem, der skal visitere borgere til et helt nyt tilbud, føler sig velorienteret, siger vicedirektøren, som i øvrigt opfordrer til, at man giver de særlige pladser en reel chance.

– Det er noget helt nyt, vi har sat i gang - og vi er i fuld gang med at afprøve, hvilke muligheder der ligger i at give beboerne psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling under samme tag. Men de endelige resultater ser vi jo først, når beboerne udskrives, og hvor vi i tæt samarbejde med kommunerne skal lægge planer for den enkelte borgers fremtid. Og det bliver spændende at følge, siger Søren Bredkjær.

Socialpædagogerne: Giv det tid

Syv måneder er alt for kort tid til at vurdere, hvor vidt visitationskriterierne skal laves om. De særlige pladser og de kommunale forvaltninger har ikke haft tilstrækkelig tid til implementering.

Sådan lyder meldingen fra Socialpædagogerne i et aktuelt høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet.

Høringssvaret er afgivet i forbindelse med et forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien - et forslag hvor der bl.a. lægges op til en præcisering af målgruppen samt visitationskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Bliv medlem