Gå til indhold

Psykiatriske sengepladser

Giv nu de 150 pladser en reel chance

KL og Danske Regioner opfordrer nu til, at de 150 særlige psykiatriske pladser omlægges til ordinære sengepladser i psykiatrien. Men det er alt for tidligt at konkludere, at det særlige tilbud ikke kan bruges, mener Socialpædagogerne

30. oktober 2018

Artikel
Satspulje-B-Rasmus-Baaner.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Rasmus Baaner

Der er hårdt brug for psykiatriske sengepladser til de mest udsatte borgere. Derfor opfordrer KL og Danske Regioner i en fælles pressemeddelelse regeringen til at konvertere de 150 særlige sengepladser til ordinære sengepladser i psykiatrien.

De 150 særlige døgnpladser er målrettet borgere med svær psykisk sygdom, eventuelle misbrugsproblemer og udadreagerende adfærd. Foreløbig er der oprettet 83 af de særlige pladser i landets fem regioner, hvoraf ca. halvdelen af sengepladerne står tomme. Derfor ønsker både KL og Danske Regioner nu, at modellen med de særlige pladser helt skrottes, og at pladserne i stedet omlægges til almindelige psykiatripladser.

Læs mere om baggrunden for de 150 særlige sengepladser

I den fælles pressemeddelelse udtaler formand for KL, Jacob Bundsgaard:

’Både kommuner og regioner er gået helhjertet ind i arbejdet med at få modellen til at virke, men vi må erkende, at det ikke er muligt under de nuværende forudsætninger. Nu er det på tide, at vi sørger for en løsning, der sikrer den fornødne behandling og støtte til de mennesker, der så hårdt har brug for den og samtidig skaber ordentlige vilkår for medarbejdere og beboere i socialpsykiatrien’.

Hvis man vil noget med en målrettet indsats, bliver man nødt til at anerkende, at det tager tid at implementere et nyt tilbud

Verne Pedersen, forbundsnæstformand

Ting tager tid
I Socialpædagogerne anerkender forbundsnæstformand Verne Pedersen, at såvel kommuner som regioner har et ønske om at skabe bedre forhold for de alvorligt psykisk syge borgere, og at der mangler pladser både i hospitals- og socialpsykiatrien.

Men, understreger hun: Løsningen er ikke at omlægge de særlige sengepladser.

– Jeg kan godt forstå, at det kan virke provokerende, at de her pladser står tomme samtidig med, at der er et behov for flere psykiatriske sengepladser. Men hvis man vil noget med en målrettet indsats, bliver man nødt til at anerkende, at det tager tid at implementere et nyt tilbud. Og jeg mener, det er alt for tidligt at konkludere, at de 150 særlige pladser ikke kan bruges, siger Verne Pedersen.

Vil man sikre et godt behandlingsforløb for den her gruppe borgere, så opnår man de bedste resultater, når borgeren selv er motiveret for at lade sig indlægge

Verne Pedersen, forbundsnæstformand

På frivillig basis
Det særlige ved de 150 nye pladser er, at man har fokus på rehabilitering - og samtidig har misbrugsbehandling under samme tag. Indlæggelsen sker på frivillig basis, hvor borgeren selv skal samtykke - og det kræver et tæt samarbejde mellem det kommunale system og de bosteder og forsorgshjem, der arbejder med målgruppen, lyder det fra Verne Pedersen.

– For mig er der ingen tvivl om, at vil man sikre et godt behandlingsforløb for den her gruppe borgere, så opnår man de bedste resultater, når borgeren selv er motiveret for at lade sig indlægge. Kommunerne kender jo godt de her borgere, som kunne have gavn af tilbuddet - så udfordringen ligger i høj grad i at motivere den her komplekse gruppe borgere til at lade sig indlægge, så de kan få glæde af et målrettet behandlingsforløb, siger hun.

Bliv medlem