Gå til indhold

Psykiatri

Pionerer i ukendt land

På Psykiatrisk Afdeling Vejle skal socialpædagoger være med til skabe et helt nyt tilbud til de borgere, som andre tilbud har svært ved at rumme. 15 nye sengepladser har stået klar siden 1. marts – og nu er patienterne så småt begyndt at dukke op

9. maj 2018

Artikel
MDH_anne-kamp-thomsenB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Michael Drost-Hansen

– Det er vildt spændende at være med til at opbygge noget helt nyt. Man føler sig virkelig som pioner. Vi har ingen, vi kan læne os op ad, og vi kan ikke kopiere andres måde at gøre det på. Vi taler jo om en helt ny lov og landets allerførste særlige sengepladser.’

Sådan fortæller Anne Kamp Thomsen, som er en af i alt 12 nyansatte socialpædagoger på Afsnit 05, Psykiatrisk Afdeling i Vejle. Her blev der pr. 1. marts i år oprettet 15 særlige døgnpladser til patienter med svær psykisk sygdom, eventuelle misbrugsproblemer og udadreagerende adfærd – og i løbet af 2018 følger yderligere 135 pladser fordelt i landets fem regioner (se boks).

I Vejle tæller den samlede tværfaglige medarbejderstab omkring 35 ansatte. En del er sygeplejersker, sosu-assistenter og ergoterapeuter, og så er der en enkelt fysioterapeut, en socialrådgiver, en psykolog, et par speciallæger samt en enkelt medarbejder med brugerbaggrund – og i alt 12 socialpædagoger.

For i det nye tilbud er den socialpædagogiske tilgang en væsentlig del af behandlingen, fortæller funktionsleder i Psykiatrisk Afdeling Vejle, Hanne Kristiansen.

– Vi har det sundhedsfaglige personale, som håndterer alt det medicinske – og så har vi socialpædagoger, som spiller en vigtig rolle i forhold til at motivere patienterne til forskellige aktiviteter. Vi skal jo støtte patienten hele vejen rundt, så de hos os både får behandlet deres psykiske sygdom og et evt. misbrug, men samtidig trænes i at kunne fungere bedre socialt. Her er det pædagogiske personale nøglen til at opbygge relationer og skabe meningsfuld aktivitet, siger hun.

Nu vil vi altså bare gerne i gang med arbejdet og bruge al den viden og de ambitioner, vi står med

Anne Kamp Thomsen, socialpædagog, Psykiatrisk Afdeling Vejle

Samler det bedste ét sted

Baggrunden for de særlige pladser er bl.a. fem drab på ansatte på kommunale bosteder begået af psykisk syge. Det fik sidste år Folketinget til at beslutte at oprette 150 særlige pladser på landets psykiatriske sygehuse målrettet mennesker, der både slås med psykiske lidelser og et misbrug – og som i perioder kan være vanskelige at have boende på bostederne.

I Vejle stod man 1. marts i år som de første i landet klar med 15 nye sengepladser.

– Hele personalegruppen har været i gang siden 1. februar med et langt introforløb, hvor vi har lært om misbrug og psykiatri og været på konflikthåndteringskursus. Vi har også været på rundtur i kommunerne og besøgt bl.a. misbrugscentre og bosteder for at fortælle, hvad vi er for et tilbud. Og nu vil vi altså bare gerne i gang med arbejdet og bruge al den viden og de ambitioner, vi står med, siger Anne Kamp Thomsen. 

Men heller ikke sengepladserne i Vejle blev bygget på en enkelt dag. Og de første mange uger stod de nye sengepladser da også tomme, fordi ingen kommuner ansøgte om at få en borger indlagt. 

Det finder den administrerende sygehusdirektør for Region Syds psykiatrisygehus, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, dog helt naturligt, fordi der er tale om en helt ny type tilbud.

– Vi ser de her sengepladser som en helt unik mulighed for at trække det bedste ud af behandlingspsykiatrien, misbrugsbehandlingen og socialpsykiatrien og samle det ét sted. Men det er klart, at man ude i kommunerne lige skal kende til os og forstå, hvad det er, vi tilbyder den her særlige gruppe patienter. Og det oplysningsarbejde er vi i fuld gang med, siger hun.

Alle siger jo, at det er noget, vi mangler. Men udfordringen ligger selvfølgelig i, at de borgere, vi henvender os til, kun kan indlægges på frivillig basis

Anne Kamp Thomsen, socialpædagog Psykiatrisk afdeling Vejle

På rundtur i kommunerne

Temaarrangementer, dialogmøder, opsøgende besøg og åbne døre, hvis nogen skulle have lyst til at få en rundvisning i det nye afsnit, er nogle af de tiltag, man har benyttet sig af i Vejle for at sprede budskabet om, at nu er de her altså, de nye særlige sengepladser. 

– Det er selvfølgelig lidt frustrerende, at vi ikke har kunnet komme i gang fra dag ét. Men jeg synes, at vi har brugt ventetiden fornuftigt. Jeg har fx været på informationstur i Haderslev og Aabenraa Kommune, hvor jeg tog rundt på bosteder og misbrugscentre, så de kunne blive klogere på det her nye tilbud. Alle siger jo, at det er noget, vi mangler. Men udfordringen ligger selvfølgelig i, at de borgere, vi henvender os til, kun kan indlægges på frivillig basis, siger Anne Kamp Thomsen.

Her handler det i høj grad om at fortælle historien om noget helt nyt og unikt, som åbner op for en helhedsorienteret behandling af en lille gruppe mennesker, der kan være svære at placere og rumme andre steder. Ofte fordi de er voldsomt udadreagerende og tumler med både psykiske lidelser og et misbrug.

– Det unikke ved det her nye tilbud er, at vi så at sige har hele pakken. Vi tager hånd om de psykiske lidelser, vi behandler misbrug – og vi træner de sociale færdigheder et og samme sted. Og fordi vi har alle de faglige kompetencer, der skal til for at tage hånd om de her borgere, kan vi lægge en samlet plan for, hvordan den enkelte borger bedst kommer videre efter tre til seks måneders indlæggelse hos os, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.  

Målgruppen for de her sengepladser er de allerdårligste borgere. Og desværre er det jo oftest ikke dem, der er præget af den største egenindsigt og sygdomsforståelse. 

Yelva Jensen, myndighedschef, Vejle Kommune

De allersvageste borgere

Vejle Kommune er en af de ganske få kommuner, som rent faktisk har fået indlagt en patient i den nye afdeling – og som har kig på yderligere et par borgere som potentielle patienter. Men myndighedschef Yelva Jensen erkender, at den helt store udfordring ligger i at motivere borgerne til at se de særlige sengepladser som en god løsning.  

– Målgruppen for de her sengepladser er de allerdårligste borgere. Og desværre er det jo oftest ikke dem, der er præget af den største egenindsigt og sygdomsforståelse. Derfor handler det meget om at finde de små åbninger, der er hos de her borgere, hvor vi kan nå ind til dem og motivere dem til at favne noget, de i første omgang ikke har lyst til, siger hun.

Og hvordan gør man så det, lyder det oplagte spørgsmål. For en indlæggelse kræver som sagt, at den pågældende borger frivilligt siger ja tak til tilbuddet.

– Vi skal i hvert enkelt tilfælde finde ind til det, der kan motivere borgeren. Hvis vedkommende fx står i en situation, hvor et stigende misbrug giver problemer eller måske er blevet smidt ud af sit bosted og endt på en lukket afdeling, fordi vedkommende har været voldelig, så forsøger vi at nå ind til dem lige der, hvor de har brug for hjælp og støtte, siger Yelva Jensen. 

Hun tilføjer, at der ofte vil være tale om en langvarig og fælles indsats for at motivere borgeren.

– Vi involverer alle omkring borgeren såsom forældre, læge, sagsbehandler og misbrugsbehandler – og vi tager fat i borgeren selv for at høre, om vedkommende har lyst til at komme med op på tilbuddet og få en rundtur. De skal jo gerne selv se fordelene ved en indlæggelse netop her.

I Region Syd etableres yderligere 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg senere på året. 

Baggrund for de nye pladser

I efteråret 2016 blev Regeringen og alle Folketingets partier på nær Enhedslisten enige om at afsætte 400 mio. kr. til en handlingsplan til forebyggelse af vold på kommunale botilbud. Det skete efter en række voldelige og tragiske episoder på socialpsykiatriske botilbud over de senere år, hvor der blev begået fem drab.

Som en del af aftalen blev det vedtaget at oprette i alt 150 nye rehabiliterende psykiatriske sengepladser målrettet en særlig gruppe udsatte borgere med svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og evt. et samtidigt misbrug.

De 150 nye psykiatriske pladser åbner i løbet af 2018 og er fordelt med 47 i Region Hovedstaden, 32 i Region Midtjylland, 32 i Region Syddanmark, 23 i Region Sjælland og 16 i Region Nordjylland.

Bliv medlem