Gå til indhold

civilsamfund

Flere skal være en del af et fællesskab

Regeringens civilsamfundsstrategi skal sikre, at udsatte borgere får glæde af de frivillige fællesskaber. Socialministeren var inviteret på besøg på Granbohus for at høre om samarbejdet med den lokale spejdergruppe

9. oktober 2017

Artikel
granbohus_B_ral.jpg

Forfatter: Runa Adriane Larsen

Foto: Socialpædagogerne

Hvem har vi i vores omverden, som er gode til at skabe aktiviteter? Det spørgsmål stillede socialpædagog og afdelingsleder Trine Julin Johnson sig selv tilbage i 2014. Spørgsmålet blev startskud til et samarbejde mellem aflastningstilbuddet Granbohus og den lokale spejdergruppe i Fredensborg. Med samarbejdet ønskede man at åbne tilbuddet op og invitere foreningslivet indenfor, så borgere med og uden særlige behov kunne mødes.

Og først i oktober havde Granbohus inviteret børne- og socialminister Mai Mercado (K) på besøg for at se, hvad samarbejdet har ført til. Også Socialpædagogernes formand Benny Andersen og kredsformand Karen Holte var inviteret med.

Spejderlederen: Barnet i fokus

Til at fortælle om spejdernes oplevelse af samarbejdet var spejderleder Henrik Cordua.

- Det var oplagt for os at indgå i det her samarbejde. Ligesom Granbohus har vi også barnet i fokus. Alt, hvad vi laver, er for at udvikle de unge mennesker og give dem et bedre selvværd. Og derfor fandt vi hurtigt ud af, at vi kunne noget sammen, fortæller spejderleder Henrik Cordua.

Spejderne holder møder mandage og onsdage, og når det giver mening, mødes de på Granbohus. Nogle af børnene fra Granbohus er med under hele mødet og deltager i alle aktiviteterne, mens andre kigger på eller er måske med til at bage snobrød.

Kun vindere

- Det her projekt viser, at der kun er vindere – børnene på Granbohus, spejderne og fagligheden. Børnene bliver set som de børn og mennesker, de er. Ikke børn med særlige behov, der kommer på Granbohus, fordi deres familie har brug for aflastning, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

- Følelsen af at være en del af et fællesskab er essentiel for alle mennesker – uanset hvilke forudsætninger, man er født ind i verden med.  Samfundet og politikerne skal understøtte frivilligt arbejde. Det er vores erfaring, at frivillige styrker den socialpædagogiske faglighed. Men frivillige må aldrig erstatte en nødvendig faglig indsats, fortsætter Benny Andersen. 

Følelsen af at være en del af et fællesskab er essentiel for alle mennesker – uanset hvilke forudsætninger, man er født ind i verden med.  Samfundet og politikerne skal understøtte frivilligt arbejde. Det er vores erfaring, at frivillige styrker den socialpædagogiske faglighed. Men frivillige må aldrig erstatte en nødvendig faglig indsats.

Benny Andersen, formand Socialpædagogerne

Henrik Cordua drømmer om, at andre spejdergrupper bliver inspireret af det lokale samarbejde med Granbohus. Også socialminister Mai Mercado (K) er særligt optaget af potentialet i at skabe samspil mellem frivillighedsorganisationer og borgere med særlige behov.

– Men det kræver både frivillighed og faglighed, tilføjer hun.

Som led i arbejdet med regeringens netop fremlagte civilsamfundsstrategi har en task force nedsat af børne- og socialminister Mai Mercado (K) og innovationsminister Sophie Løhde (V) kommet med anbefalinger til strategien.

Socialpædagogerne har som én ud af ti aktører fra civilsamfundet siddet med og har som fagforbund sat en tyk streg under, at faglighed og frivillighed skal gå hånd i hånd. Et kardinalpunkt har været, at frivilligt arbejde ikke må stå alene og ikke må være en anledning til at spare.

Hvad er Granbohus?

Granbohus er Fredensborg Kommunes aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap. Med deres egne ord er kerneopgaven at give et ”pusterum til familielivet”.

I aflastningsperioden er det socialfaglige formål at være et supplement til familielivet. Denne opgave løser Granbohus bl.a. ved, at have et særskilt fokus på samarbejdet med lokale frivillige organisationer. Til at understøtte inklusionen af børnene, de unge og voksne er der udviklet en strategi for at opsøge og deltage i det lokale forening aktiviteter, ligesom det lokale foreningsliv inviteres til at deltage i aktiviteterne på Granbohus.

Bliv medlem