Gå til indhold

Frivillighed

Task force skal vise vejen

Socialministeren har inviteret Socialpædagogernes formand med i en ny task force, der skal være med til at udforme en ny civilsamfundsstrategi og komme med anbefalinger til udviklingen af samarbejdet mellem det offentlige og det frivillige

13. juni 2017

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Hvordan sikrer man, at alle har mulighed for at bidrage med en frivillig indsats? Hvad skal der til, for at alle borgere får mulighed for et deltage i frivillige fællesskaber? Og hvor ligger udfordringerne, når man gerne vil styrke det frivillige arbejde inden for det sociale område? Det er nogle af de ting, der sættes på dagsordenen, når en ny task force mødes tirsdag den 13. juni for at bidrage til at kvalificere en kommende civilsamfundsstrategi.

Det er børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde, som har nedsat task forcen, hvor bl.a. Socialpædagogernes formand Benny Andersen sidder med.

- Task forcen skal bl.a. komme med anbefalinger til, hvordan frivillighedsområdet kan forbedres, så flere kan inkluderes i civilsamfundet, og hvordan vi kan sikre en mere målrettet prioritering af støttekroner og bedre privat finansiering på det frivillige område, siger Mai Mercado.

Alle har brug for et netværk

I Socialpædagogerne ser Benny Andersen frem til at være med til at bane vej for nye tanker og anbefalinger til, hvor der er mest brug for at udvikle civilsamfundet og det frivillige Danmark.

- Vi mener, at alle borgere med særlige behov har brug for et menneskeligt netværk af ikke-betalte relationer ud i civilsamfundet, hvor man får adgang til interessefællesskaber og unikke relationer båret af kærlighed og venskab. Derfor vil vi rigtig gerne være med til at finde løsninger og muligheder, der forebygger menneskelig isolation og marginalisering, siger han.

I task forcen ønsker Benny Andersen også at sætte fokus på, hvordan frivillighed og faglighed kan gå hånd i hånd.

- Jeg kender godt bekymringerne ude på vores arbejdspladser på det her område, og derfor er det naturligvis vigtigt for mig at slå fast, at vi aldrig taler om, at frivillige kræfter skal løse velfærdsopgaver og være en del af driften. Vi er derimod optaget af, hvordan frivillighed kan styrke vores faglighed og kerneopgave – og hvordan vi kan bruge de rette fagligheder til at facilitere kontakten mellem borger og civilsamfundet, lyder det fra Benny Andersen.

Han henviser bl.a. til de retningslinjer, som Socialpædagogerne har udarbejdet i samarbejde med andre faglige organisationer ’Spilleregler 2.0’, som klart udstikker grænsen mellem, hvad frivillige skal løse, og hvad professionelle kan løse. 

Fokus på fem temaer

Det arbejde, som task forcen nu skal i gang med, er opdelt i fem temaer: Frivillighedens værdi, deltagelse og fællesskab, økonomi, infrastruktur samt forskning og viden.

- Vi har jo rigtig mange fine eksempler fra socialpædagogiske arbejdspladser, hvor man har gode erfaringer med at fastholde og udvikle ikke-betalte relationer og samarbejde med civilsamfundet – men vi mangler stadig viden om, hvilke partnerskabsmodeller, der virker, og hvordan der skabes opbakning på arbejdspladserne. Og det er noget af det, jeg glæder mig til at diskutere i task forcen, siger Benny Andersen.

Ud over Socialpædagogerne er også Mødrehjælpen, Frivilligrådet, KL, Dansk Industri, Dansk Røde Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd, Red Barnet samt Landsforeningen for efterladte efter selvmord repræsenteret i den nye task force.

Læs mere om frivillighed i fagbladet Socialpædagogen nr. 3, 2017

 

 

 

Bliv medlem