Gå til indhold

Et stærkere civilsamfund

Markante aftryk på nye anbefalinger

En task force, som Socialpædagogerne har siddet med i, er netop kommet med fem anbefalinger til en ny strategi for et stærkere civilsamfund. Task forcen understreger bl.a., at frivillighed ikke må erstatte fagligheden, men at de to ting skal supplere hinanden

14. september 2017

Artikel
RB_soelund3B.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Rasmus Baaner

Der er tydelige spor efter Socialpædagogerne i anbefalingerne til en ny strategi for, hvordan samarbejdet mellem det offentlige og det frivillige kan udvikles, og hvordan udsatte mennesker kan blive en del af frivillige fællesskaber.

Anbefalingerne kommer fra en task force, som børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde har nedsat. Den består af i alt ti aktører fra civilsamfundet, kommunerne, erhvervslivet og de faglige organisationer - herunder Socialpædagogernes formand, Benny Andersen. Task forcen overleverer i dag sine anbefalinger til ministrene.

I anbefalingerne bliver der sat en tyk streg under, at faglighed og frivillighed skal gå hånd i hånd. Det er en af Socialpædagogernes kæpheste, som Benny Andersen er meget tilfreds med at have fået med.

– Det er en rigtig, rigtig vigtig erkendelse, at det frivillige arbejde ikke kan stå alene. Man må ikke tænke frivillighed som en erstatning for noget. Det er også et vigtigt budskab til de kommuner, der kunne finde på at bruge frivillighed som en anledning til at spare. Så jeg er glad for, at vi har kunnet fastholde den dagsorden i task forcen, lyder det fra Benny Andersen.

Uddannelse skal sikre samarbejde

Task forcen anbefaler regeringen at understøtte samarbejdet mellem de fagprofessionelle og de frivillige indsatser ved at indføre undervisning om potentialet i frivillighed og civilsamfund på velfærdsuddannelserne.

Ifølge Benny Andersen er der fx ikke nok fokus i uddannelsen på den rolle, som socialpædagogerne bør spille i forhold til frivillige, som måske ikke er organiseret i en stor forening, men som spontant ønsker at gøre et frivilligt stykke arbejde.

– Vores arbejde består også i at gøre civilsamfundet klar til at tage imod de mennesker, vi arbejder med. Vi har en særlig viden om, hvordan man skal være i forhold til et menneske med fx autisme eller udviklingshæmning, og den viden skal vi bruge til at geare frivillige til deres arbejde, siger forbundsformanden.

Udsatte skal inkluderes

En anden anbefaling går på, at regeringen bør arbejde for at give flere udsatte borgere mulighed for at tage del i frivillige fællesskaber.

For den enkelte og for samfundet er der ifølge Benny Andersen et stort potentiale i, at udsatte borgere ikke kun er modtagere af frivillig hjælp, men at de også selv kan være noget for andre.

– I task forcen har vi talt meget om frivillighedens værdi. Den har en værdi for de frivillige og for foreningerne. Men det vigtigste er jo, at de mennesker, som frivilligheden retter sig imod, får nogle andre muligheder, end de har i dag. Fx kan de få besøg af en hundeven eller bliver inviteret med på gåtur eller til bålaften.

– Hvis vi kan nå derhen, hvor nogle af dem også selv kan blive frivillige og være noget for andre, så vil det give dem endnu mere værdi i livet, lyder det fra Benny Andersen.

Task forcen anbefaler, at koblingen mellem frivillige fællesskaber og den kommunale indsats styrkes, så kommunen fx kan formidle kontakt mellem de udsatte og de frivillige fællesskaber.

Ud over Socialpædagogerne er også Mødrehjælpen, Frivilligrådet, KL, Dansk Industri, Dansk Røde Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd, Red Barnet samt Landsforeningen for efterladte efter selvmord repræsenteret i task forcen.

Task forcens fem anbefalinger

1. Styrk indsatsen for at få flere udsatte borgere med i frivillige fællesskaber

Task forcen anbefaler, at frivillige organisationer, foreninger, virksomheder og det offentlige arbejder for, at flere udsatte borgere tager del i frivillige fællesskaber, og at der arbejdes for at nedbryde barrierer for udsatte borgeres deltagelse i frivillige fællesskaber

2. Styrket repræsentation af det frivillige sociale område

Task forcen anbefaler at udvikle og styrke Frivilligrådet, så der sikres en bredere repræsentation af det frivillige sociale område og en tættere kobling mellem det lokale og nationale niveau

3. Styrkelse af den lokale frivillighed og udvikling af frivilligcentrenes rolle

Task forcen anbefaler at styrke frivilligcentrenes rolle ved at løfte kvaliteten i centrenes arbejde og sikre en større lokal omsætning af viden på det frivillige sociale område

4. Stabil støttestruktur til det frivillige sociale arbejde

Task forcen anbefaler, at den samlede økonomiske støttestruktur på det frivillige sociale område udvikles, så den understøtter en mere langsigtet og stabil finansiering af frivillige indsatser, samt investerer i og understøtter den frivillige sociale sektors udvikling

5. Mere og bedre samarbejde mellem kommuner og den frivillige sociale sektor

Task forcen anbefaler at understøtte samarbejdet mellem kommuner og den frivillige sociale sektor ved at styrke mulighederne for uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling af fagprofessionelle og frivillige 

Bliv medlem