Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ligelønsregnskab 2022

Hovedformålet med Socialpædagogernes Ligelønsregnskab 2022 er, at regnskabet skal være operationelt anvendeligt som grundlag for det lokale arbejde med ligeløn.

Lokalt arbejdes der med ligeløn i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Ligelønsregnskabet belyser lønforskelle mellem kvinder og mænd indenfor de enkelte personalegrupper i kommuner og regioner. Regnskabet belyser ikke andre aspekter af ligestilling som fx kønsmæssige forskelle i avancementsmuligheder i lederstillinger mv.

Hovedresultaterne i Ligelønsregnskabet 2022 er:

  • Kvinder tjener mindre end mænd
  • Forskellen er ikke blevet mindre de sidste 10 år
  • Kvinder får mindre i lokalt aftalt løn
  • Kvinder får mindre i funktionsløn
  • Forskelle i lønnen kan ikke forklares med forskelle i anciennitet
  • I enkelte kommuner er der meget store forskel på kvinder og mænds løn, hvilket gælder begge veje
  • Deltidsansatte får mindre i lokalt aftalt løn end fuldtidsansatte, hvilket påvirker kvindernes løn negativt, da flere kvinder er på deltid

Socialpædagogerne anbefaler på den baggrund, at det lokale arbejde med ligeløn fortsættes.