Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdstidsregler i regionerne

Hvis du er ansat i regionerne gælder følgende regler på arbejdstidsområdet

Den regionale arbejdstidsaftale gælder for socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledende værkstedspersonale, der er ansat i en region.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte RLTN, Socialpædagogerne, FOA og 3F at gennemføre en redaktionel ændring af aftalen, med det formål at ændre aftalens opbygning, så den i højere grad blev struktureret som de øvrige arbejdstidsaftaler på det regionale område. Dette arbejde blev afsluttet i marts 2019, og den omstrukturerede arbejdstidsaftale er gældende fra 1. april 2019.

Det skal betones, at der ikke er nogen indholdsmæssige ændringer i aftalen og at der alene er tale om redaktionelle ændringer, dvs. ændringer i rækkefølgen af bestemmelserne.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

Særydelser og forskudttidsbetaling

Nedenfor kan du hente de aktuelle satser for særydelser og forskudttidsbetaling: