Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdstidsregler i regionerne

Hvis du er ansat i regionerne gælder følgende regler på arbejdstidsområdet

Den regionale arbejdstidsaftale gælder for socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledende værkstedspersonale, der er ansat i en region.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte RLTN, Socialpædagogerne, FOA og 3F at gennemføre en redaktionel ændring af aftalen, med det formål at ændre aftalens opbygning, så den i højere grad blev struktureret som de øvrige arbejdstidsaftaler på det regionale område. Dette arbejde blev afsluttet i marts 2019, og den omstrukturerede arbejdstidsaftale er gældende fra 1. april 2019.

Det skal betones, at der ikke er nogen indholdsmæssige ændringer i aftalen og at der alene er tale om redaktionelle ændringer, dvs. ændringer i rækkefølgen af bestemmelserne.

Ved OK18 blev det aftalt at forhøje pensionen af 17-06-tilægget. Pr. 1. april 2019 forhøjes pensionsbidraget fra 3,0 pct. til 6,42 pct. Ved OK18 blev det endvidere aftalt at omlægge satser til nyt grundbeløb pr. 31. marts 2018. Disse indholdsmæssige ændringer er markeret i arbejdstidsaftalen pr. 1. april 2019.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

Særydelser og forskudttidsbetaling

Nedenfor kan du hente de aktuelle satser for særydelser og forskudttidsbetaling: