Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdstidsregler i kommunerne

Hvis du er kommunalt ansat, gælder følgende regler for dig angående arbejdstid.

Den kommunale arbejdstidsaftale gælder for socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledende værkstedspersonale, der er ansat i en kommune.

Aftalen er på mange punkter – både i forhold til opbygning og indhold – identisk med de aftaler, der gælder for bl.a. sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Du finder en hurtig introduktion til de vigtigste regler i den korte pixi-udgaven nedenfor. En detaljeret gennemgang af alle arbejdstidsreglerne findes i den kommenterede døgnarbejdstidsaftale.

Arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte: En kort beskrivelse af de væsentligste regler (pdf)

Aftalen

Kort om den kommunale arbejdstidsaftale

Planlægningen
Du skal have din tjenesteplan udleveret senest 4 uger før den træder i kraft, og tjenesteplanen skal omfatte en periode på mindst 4 uger. Opgørelsesperioden (normperioden) kan – med mindre andet aftales - maksimalt udgøre 16 uger.

Aften-, nat- og lørdagstillæg
Du skal have tillæg for aften- og nattjeneste samt arbejde om lørdagen. Tillæggenes størrelse beregnes som en procentdel af din løn.

Du kan beregne, hvor meget du får i kroner og øre pr. time for hhv. aften-, nat- og lørdagstjeneste her: Tillægsberegner

Inden aften- og nattillæg udbetales, reduceres de med 8,11%, der går til afspadsering (tidligere kaldet: 37/3-afspadsering). Du skal have aften-/nattillæg inklusive 8,11% afspadsering for alle timer i tidsrummet kl. 17 – 06.

Øvrige særydelser
Øvrige særydelser for eksempel for manglende varsel af overarbejde og lignende, finder du her: Særydelser 1. oktober 2021 (pdf) 

Juleaften
Juleaften har status af en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Det betyder, at der skal ske nedskrivning af arbejdstidsnormen for alle, dog undtaget faste nattevagter.

Det forebyggende og dagbehandlende område (PFF)
Personale, der er omfattet af overenskomsten på det forebyggende og dagbehandlende område er ikke omfattet af arbejdstidsaftalen.

Retningslinjer for planlægning af arbejdstiden samt honorering for arbejde på særlige tidspunkter på dette område aftales lokalt. BUPL og Socialpædagogerne (Pædagogernes Forhandlingsfællesskab) har udarbejdet et inspirationsmateriale om lokale arbejdstidsaftaler på det forebyggende og dagbehandlende område (pdf).

Lærere på interne skoler
Arbejdstidsregler for lærere ansat ved døgninstitutioner med intern skole findes her