Gå til indhold

Barselsregler: Barn født 2. august 2022 eller senere

Hvis du har fået barn 2. august 2022 eller senere, gælder de nye barselsregler for dig. Du kan læse dem her.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Det er fødselstidspunktet og ikke terminstidspunktet, som er afgørende for, hvilken af de to lovgivninger, der gælder for dig. Det betyder, at hvis du fx har termin 30. juli, men føder 6. august, vil du høre ind under de nye barselsregler.

Hvis du adopterer et barn, er det dagen, hvor du modtager barnet, som er afgørende. Er modtagedagen 2. august eller senere, gælder de nye regler.

Ifølge de nye regler har forældre tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Hver forælder har som udgangspunkt 24 uger. Ud af de 24 uger skal to af ugerne holdes i forbindelse med fødslen.

Noget af orloven kan fordeles frit mellem forældrene, men er man lønmodtager er 11 ugers orlov øremærket. Det vil sige, at de ikke kan overdrages til den anden forælder. Både mor og far har 11 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge. De skal holdes, inden barnet fylder et år.

De resterende 13 uger, som man har ret til med barselsdagpenge, kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Løn

For offentligt ansatte er der indgået en aftale i forhold til lønretten. Du kan se selve aftalen her.

Selvstændig, ledig eller studerende

Hvis man ikke er lønmodtager, men i stedet er selvstændig, ledig eller fx studerende, er man ikke omfattet af reglerne om øremærkning. Det betyder, at man kan overdrage op til 22 ugers dagpenge til den anden forælder. (De første to ugers barsel er stadig øremærket og skal ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen).

Orlov kan udskydes

De første to uger af orloven skal begge forældre holde i forbindelse med fødslen.

Hvis man er lønmodtager og dermed har øremærket orlov, så skal de ni ugers orlov holdes, inden barnet fylder et år. De resterende uger kan udskydes og holdes, inden barnet fylder ni år.

Du kan læse meget mere om barselsorlov på: borger.dk

Grafik: Se eksempler på fordeling af orloven.
Bliv medlem