Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Samkøring og regulering 

Hver måned har vi pligt til at kontrollere, om der er en forskel i det, du har oplyst på dagpengekortet og det, som din arbejdsgiver har udbetalt løn for. Det kaldes en samkøring og kan i nogle tilfælde betyde, at vi skal regulere de dagpenge, du har fået udbetalt.

Samkøring med indkomstregistret

Hvis du har arbejde samtidig med, at du modtager dagpenge, skal du oplyse om det på dit dagpengekort. Din arbejdsgiver skal samtidig hver måned indberette dine løntimer og din lønindtægt til SKATs indkomstregister. 

Omkring den 11. i hver måned skal vi sammenholde dine oplysninger på dit dagpengekort om arbejde mv. med indberetningerne i indkomstregistret. 

Hvis alting stemmer, gør vi ikke mere. 

Hvis det ikke stemmer

Hvis der er en forskel i det, som du har oplyst på dit dagpengekort og det, som din arbejdsgiver har oplyst til indkomstregistret, skal vi regulere dine dagpenge. Det gælder uanset, om du har oplyst for mange timer eller få timer på dit dagpengekort. 

Hvis du har oplyst for få timer på dagpengekortet, placerer vi som udgangspunkt de ekstra løntimer på de dage, hvor du i forvejen har oplyst om arbejde. 

Hvis du har oplyst for mange timer på dagpengekortet, fratrækker vi som udgangspunkt timerne på de dage, hvor du i forvejen har oplyst om arbejde. 

Du hører fra os, hvis der er en forskel

Vi kontakter dig naturligvis, før vi regulerer dine dagpenge, og du vil i den forbindelse have syv dage til at kontakte os, hvis du er uenig i placeringen af de ekstra arbejdstimer, eller hvis du mener, at arbejdsgiverens oplysninger er forkerte. 

Er du uenig i reguleringen, kigger vi på sagen igen. Giver vi dig ret i indsigelsen, lukker vi sagen. Får du ikke ret i din indsigelse. træffer vi en afgørelse. 

Hører vi ikke fra dig inden for de syv dage, gennemfører vi reguleringen af dine dagpenge. Har du oplyst for mange timer på dagpengekortet, efterbetaler vi dine dagpenge til dig. Har du oplyst for få timer på dagpengekortet, skal vi modregne beløbet i den kommende udbetaling af dagpenge. Kan vi ikke modregne hele beløbet inden for de næste tre måneder, vil du blive opkrævet beløbet.

Bliv medlem