Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Karens

Karens er udtryk for manglende beskæftigelse og betyder, at du hver 4. måned mister en dags dagpenge, hvis du ikke har haft tilstrækkeligt med arbejde.

Hvad er karens?

Karens er en nedsættelse af dine dagpenge. Det betyder, at vi hver 4. måned skal nedsætte din dagpengeudbetaling med, hvad der svarer til 1 dags dagpenge. Karensen fradrages automatisk i dine dagpenge med et beløb, der svarer til 7,4 x din timesats. 

En karensperiode varer 4 måneder. Ved afslutningen af hver karensperiode afgør vi, om du skal pålægges karens eller ej. Herefter starter en ny karensperiode. Hvis du bliver syg forlænges karensperioden med det antal kalendermåneder, du har været syg. Der kan kun forlænges med måneder, hvor du ikke også har modtaget dagpenge. Det samme gælder, hvis du modtager barselsdagpenge eller støtte efter serviceloven. 

Hvordan kan jeg undgå karens?

Du kan undgå karens, hvis du i løbet af de 4 måneder har haft over 148 timers lønarbejde (97 timer for deltidsforsikrede). 

På jobnet kan du følge med i hvor mange løntimer, du mangler for at undgå karens.

Lønforsikringen dækker karensdagen

Hvis du er omfattet af Socialpædagogernes Lønforsikring, dækker lønforsikringen karensdagen.

Karens