Gå til indhold

Videreførelse af en anbringelse

Det er muligt at videreføre en anbringelse, hvis det er for barnet eller den unges bedste.

Kommunen (Børn- og ungeudvalget) har mulighed for at opretholde en anbringelse, selvom anbringelsesgrundlaget er faldet bort, hvis for eksempel plejebarnet er blevet så knyttet til sin plejefamilie, at det vil være til barnets bedste fortsat at bo hos plejefamilien på trods af forældrenes ønske om at få barnet hjem.

Barnet skal mindst have været anbragt i tre år, for at bestemmelsen kan bruges, men det behøver ikke at have været anbragt på samme anbringelsessted i de tre år.

Der kan kun træffes beslutning om fortsat anbringelse efter denne bestemmelse, hvis der er et samtykke fra børn, som er fyldt 15 år.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem