Gå til indhold

Underretningspligt

Som familieplejer har du skærpet underretningspligt. Her kan du læse mere om, hvad det indebærer.

Alle borgere i landet har pligt til at underrette kommunen, hvis borgeren får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for 'vanrøgt eller nedværdigende behandling', eller hvis barnet på anden måde befinder sig under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Familieplejere er underlagt skærpet underretningspligt. Det betyder, at blot du via dit familieplejearbejde har en formodning om, at et barn – for eksempel plejebarnet selv eller en bror eller søster til plejebarn – har brug for særlig støtte, så skal du underrette kommunen. Din underretningspligt går forud for tavshedspligten. Det vil sige, at du også kan have pligt til at underrette om tavshedsbelagte oplysninger.

Når du har foretaget en underretning til kommunen, har du mulighed for at få oplyst, om underretningen har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter serviceloven. Du skal rette henvendelse til kommunen, og spørge om din underretning har resulteret i, at kommunen har iværksat undersøgelser eller foranstaltninger.

Du har ikke mulighed for at få nærmere oplysninger om undersøgelsen/foranstaltningens karakter. Du kan læse mere om reglerne vedrørende underretning her

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem