Gå til indhold

Øget mulighed for tvangsadoption

Tvangsadoption kan i nogle tilfælde være en mulighed for kontinuitet og stabilitet i barnets liv.

Adoptionsloven giver mulighed for adoption uden samtykke 'for at sikre børn, der ellers ville have været anbragt hele deres barndom, en mulighed for kontinuitet og stabilitet i de tilfælde, hvor det vurderes, at forældrene aldrig ville kunne tage sig af dem og give dem en stabil familierelation'. Tvangsadoption kan blandt andet komme på tale i disse tilfælde:

  • Hvis et barn er under et år, og det er godtgjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at drage omsorg for barnet og heller ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet under samvær
  • Hvis et barn har været anbragt uden for hjemmet i mindst tre år, og det er godtgjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at drage omsorg for barnet

Tvangsadoption af børn, der er anbragt uden for hjemmet, kræver en godkendelse i Ankestyrelsen.

Du kan læse mere om adoption uden samtykke/tvangsadoption i denne pjece som Statsforvaltningen har udgivet

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem