Gå til indhold

Forsikring

Er det kommunen eller jer som plejefamilie, der skal sørge for forsikring til plejebarnet?

Udgangspunktet for de fleste forsikringsselskaber er, at et plejebarn er dækket af familieplejerens private indbo- og ansvarsforsikring på linje med familiens egne børn. Normalt står det skrevet direkte i policen. Det anbefales dog, at du sikrer dig dette ved en henvendelse til dit forsikringsselskab, og eventuelt får det bekræftet på tryk.

Indboforsikringen dækker normalt ved brand, tyveri og vandskader på husstandens indbo – herunder plejebarnets. Ansvarsforsikringen dækker skader på mennesker og ting uden for husstanden, der forvoldes af de personer, der er omfattet af forsikringen, herunder altså også plejebarnet.

Der er to situationer, der typisk vil kunne volde problemer forsikringsmæssigt i en plejeanbringelse.

Den ene er, hvis plejebarnet med forsæt ødelægger ting eller forvolder personskade i familieplejerens hjem. Den anden er, hvis plejebarnet med forsæt forvolder skade på mennesker eller ting udenfor husstanden.

I den første situation, hvor et plejebarn kommer til at ødelægge indbo i plejefamilien (eller gør det med forsæt) eller forvolder personskade i husstanden, dækkes dette ikke af husstandens indboforsikring eller ansvarsforsikring.

Hvis familieplejeren eller kommunen i et konkret plejeforhold kan forudse, at der er stor risiko for, at plejefamiliens indbo kan blive ødelagt, eller der er risiko for personskade, kan kommunen ved kontraktindgåelsen købe en egentlig kasko- (allrisk) forsikring, der dækker alle skader på indbo og personer i plejefamilien. Alternativt kan man ved kontraktindgåelsen blot aftale, at kommunen dækker tingskader over et vist beløb.

Husk at sørge for, at det er kommunen og ikke plejefamilien, der hæfter for en eventuel selvrisiko.

I den anden situation, hvor plejebarnet med forsæt forvolder skade på ting eller mennesker udenfor husstanden, har en række forsikringsselskaber en bestemmelse om, at dette dækkes, hvis 'skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand'. Men ifølge Forsikringsoplysningen skal man som familieplejer ikke læne sig for automatisk op ad denne formulering. For at den aktiveres, skal der ofte en lægeerklæring til. Hvis familieplejeren eller kommunen mener, denne risiko åbenlyst er til stede, vil det derfor igen være godt at drøfte en egentlig kaskoforsikring, som kommunen i så fald skal købe.

Plejebørn er ikke dækket automatisk ved ulykkestilfælde i familieplejerens hjem, i institutionen eller i fritiden. Her skal familieplejeren i givet fald købe individuelle, private ulykkesforsikringer for deres plejebørn og forsøge at få kommunen til at dække denne udgift. (For anbragte børn på døgninstitutioner og på opholdssteder skal der tegnes arbejdsskadeforsikring til dækning af personskader på børnene – men denne bestemmelse gælder ikke for børn anbragt i plejefamilier).

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem