Gå til indhold

Ankestyrelsen

Som plejefamilie har du ikke mulighed for at klage over en afgørelse, men du kan sende en underretning i stedet.

KONTAKT ANKESTYRELSEN

Telefonisk mandag til fredag fra 09-15:

3341 1200 

Ankestyrelsens Akuttelefon (udenfor almindelig åbningstid):

6189 7379 

Familieplejere er ikke part i plejebarnets sag. Det betyder blandt andet, at du ikke selv kan klage til Ankestyrelsen, hvis kommunen træffer en afgørelse, du som familieplejer mener, skader barnet.

Du har dog som alle andre borgere i Danmark den mulighed, at du kan underrette Ankestyrelsen, hvis du mener, at der er forhold i plejebarnets tilværelse, der trænger til at blive rettet op på, og du ikke synes, at kommunen er lydhør over for dette. Eller hvis kommunen har truffet en afgørelse i plejebarnets sag, og du mener, at denne afgørelse strider mod plejebarnets bedste.

Hvis en borger henvender sig til Ankestyrelsen, fordi borgeren er bekymret over en sådan afgørelse, skal styrelsen tage sagen op, det vil sige rekvirere alle akter fra kommunen og – hvis man finder, at kommunen ikke har gjort sit arbejde godt nok – pålægge kommunen at træffe en ny afgørelse. Ankestyrelsen kan også pålægge kommunen at gennemføre denne nye afgørelse inden for en bestemt tidsfrist. Den slags sager kalder Ankestyrelsen for underretningssager.

Ankestyrelsen har derudover den mulighed at tage en sag op af sig selv, hvis styrelsen for eksempel via medieomtale af en sag får en mistanke om, at en kommune har handlet utilstrækkeligt. Hos Ankestyrelsen kaldes både underretningssagerne og de sager, de tager op af sig selv, for egendriftssager. Ankestyrelsen har derudover en døgntelefon – 'Ankestyrelsens Akuttelefon' – hvor borgere kan ringe, hvis de er så bekymrede for et barns eller en ungs ve og vel, at de ikke vurderer, at det kan vente til normal åbningstid.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem