Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Aftalerne på statens område

Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på statens område. Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater samt resultaterne af Socialpædagogernes egne forhandlinger med arbejdsgiverne.

Generelle aftaler på det statslige område

Reallønsfremgang

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,1 pct. for de næste tre år. Arbejdsgiverne startede med at spille ud med en ramme på ca. 6,7 pct., hvilket havde betydet, at nogle ansatte ville opleve en nedgang i reallønnen.

Af de 8,1 pct. udgør de generelle lønstigninger 6,07 pct.

Prisstigningerne forventes at stige med 5,08 pct. i overenskomstperioden. Dermed er reallønsfremgangen sikret.

Som statsansat socialpædagog med en nettoløn på 29.000 kr. pr. måned, vil din månedsløn i 2020 være steget med 2.024 kr. pr. måned inklusive pension. Pensionen udgør 264 kr.

Hertil kommer en mindre lønstigning fra organisationspuljerne.

Parallelitet med det private

Det er lykkedes at få afskaffet det såkaldte privatlønsværn, som blev indført i 2015. Det betyder, at offentligt ansattes løn igen vil stige parallelt med den private lønudvikling.

Privatlønsværnet betød, at hvis lønudviklingen på det offentlige område gik hurtigere end på det private område, skulle de offentligt ansatte betale forskellen tilbage med 100 pct. Hvis det privates lønudvikling derimod steg hurtigere, ville vi som offentligt ansatte kun få 80 pct. af stigningen. Nu bliver det ændret, så de offentligt ansatte kun skal betale 80 pct. tilbage, hvis lønudviklingen på det offentlige område går hurtigere end på det private. Det er den ordning, som kaldes reguleringsordningen.

Spisepausen

Den gældende ret til betalt spisepause videreføres i den nye aftale. Med forliget forsikrer arbejdsgiverne, at retten til en betalt spisepause vil bestå for dem, der har den i dag. Skulle arbejdsgiverne en dag i fremtiden ønske at afskaffe den betalte spisepause, så skal de aftale det med lønmodtagerne.

Forbedret ferieordning

Parterne er blevet enige om at implementere den nye ferielov. Det betyder, at man vil kunne afholde ferie samtidig med, at den optjenes. I dag skal man som nyansat vente et år på at kunne holde betalt ferie. Aftalen træder i kraft 1. september 2020.

Kompetenceudvikling

Midlerne til kompetenceudvikling af statens ansatte bliver fremover samlet i en ny fond, der har fokus på individuel kompetenceudvikling. Det betyder, at statsansatte får bedre muligheder for at søge støtte til den kompetenceudvikling, som du og din leder mener, bedst kan udvikle dig.  Aftalen vil blive yderligere uddybet inden udgangen af 2018.

Psykisk arbejdsmiljø

Der er afsat 1,5 mio. kr. til at uddanne ledere i forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø.

Deltid til fuldtid

Parterne er enige om at skabe et fornyet og øget fokus på en stærkere fuldtidskultur. Det er et projekt, som Socialpædagogerne vil søge at få størst mulig indflydelse på for at komme problemet med ufrivilligt deltidsansatte til livs. 

Egne aftaler med Moderniseringsstyrelsen m.fl.

Midlerne i organisationspuljen

For første gang i 10 år er der afsat midler til organisationspuljer som på det kommunale og regionale område. Det var et af hovedkravene fra Socialpædagogernes side. Organisationspuljer betyder, at der er afsat midler til forbedringer specifikt til din overenskomstgruppe. Ud af den samlede ramme på 8,1 pct. er der afsat mellem 0,25 og 0,4 pct. til organisationsforhandlingerne.

Kofoeds Skole

Uddannede socialpædagoger vil få en generel lønforhøjelse på 0,25 pct. Det kommer oveni lønstigningerne fra det overordnede forlig med staten.

Derudover ændres titlen fra ’omsorgsmedarbejder’ til ’socialpædagogisk medarbejdere’.

Røde kors

Basislønningerne forhøjes med et fast kronebeløb på 1.649 kr. (nutidskroner) om året. Det kommer oveni lønstigningerne fra det overordnede forlig med staten.

SOSU-lærere

(LC aftale)

Pensionsprocenten forhøjes fra 17,3 til 17,6 pct.

Herudover anbefaler de centrale parter, at der etableres en mentorordning i forbindelse med nyansættelser.

Ændringerne gælder fra 1. oktober 2018.