Gå til indhold

Hvad er 'Vi er Socialpædagogerne'?

På Socialpædagogernes kongres i 2018 blev det vedtaget at sætte medlemmerne i fokus gennem medlemsprojeketet 'Vi er Socialpædagogerne'.

På Socialpædagogernes kongres i 2020 blev det vedtaget, at vi fortsat skal have fokus på, hvordan vi som medlemmernes fagforening skaber værdi for og med medlemmerne og skaber muligheder for, at man som medlem kan engagere sig i Socialpædagogerne.

Det gør vi gennem kongresprojeketet 'Vi er Socialpædagogerne'.

Medlemmerne er Socialpædagogerne og derfor er det vigtigt, at medlemmerne føler et medejerskab og ansvar for Socialpædagogernes udvikling.

Socialpædagogerne skal også i fremtiden være et stærkt og attraktivt fagforbund, der kan rekruttere og fastholde medlemmer og udgøre et relevant og attraktivt fagligt fællesskab lige fra studietiden og til arbejdslivets afslutning.

Derfor igangsatte Socialpædagogernes kongres i 2018 projektet 'Vi er Socialpædagogerne' for at understrege, at vi ønsker at styrke fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til Socialpædagogerne.

Både lokalt og centralt er der i kongresperioden 2018 – 2020 blevet afprøvet forskellige indsatser til at komme tættere på medlemmerne og øge den værdi, de oplever af et medlemskab af Socialpædagogerne.

Læringerne og erfaringerne fra første fase af ’Vi er Socialpædagogerne’ er udgangspunktet for den nuværende kongresbeslutning, hvor det blandt andet er besluttet, at vi skal skabe mulighed for endnu flere måder, hvorpå man som medlem kan deltage og engagere sig i Socialpædagogerne.

Læs hele kongresbeslutningen

Bliv medlem