Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TRIO

Arbejdsmiljøet styrkes bedst gennem et tæt dagligt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant (TR) - uanset om I har et MED-system eller et samarbejdsudvalg. Dette samarbejde kaldes TRIO.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgave er udover at fremføre medarbejdernes ønsker og synspunkter, også at støtte lederen i at sikre gode rammer om det daglige arbejde.

Ikke mindst omkring det psykiske arbejdsmiljø hænger problemer i arbejdsmiljøet tæt sammen med virksomhedens øvrige samarbejdsrelationer. Derfor er det en fordel med et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og lederen.

Socialpædagogerne har på dette site nogle forskellige redskaber til, hvor I dels styrker TRIO-samarbejdet og redskaber til, hvordan I konkret arbejder med forskellige personalepolitiske aftaler og temaer.

Samarbejdet i TRIOen - hvem gør hvad, hvornår?

Det gode TRIO samarbejde mellem leder, TR og AMR er med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Samarbejdet foregår i et uformelt forum helt tæt på medarbejderne og kerneopgaven. Men det kan nogle gange være lidt svært at holde styr på de roller og opgaver, som TR, AMR og leder varetager, afhængigt af om de agerer i TRIO samarbejdet, i MED/SU systemet eller i partssystemet. Det har vi forsøgt at forklare i filmen.

TRIO-øvelser

Find hjælp og inspiration til at udvikle arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.
Se øvelserne

Fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen

Få en guide til det daglige TRIO-samarbejde.
Læs mere

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Etisk værdigrundlag

Inddrag det etiske perspektiv både i det daglige arbejde med borgeren og i jeres arbejdsfællesskab.
Læs mere

På forkant

Bliv inspireret til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af konkrete og gennemprøvede metoder, som sætter arbejdet i system. Fokus er det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan også være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.
Hent pjecen (pdf)

 

Psykisk arbejdsmiljø

Hvis I arbejder på en kommunal arbejdsplads, har I mulighed for at få gratis hjælp til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet er en del af vores OK aftale med kommunerne I kan få hjælp til seks temaer:

  • Forandringer og omstillinger
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere/ledere 
  • Risiko for vold og trusler
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • Alenearbejde
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane 

Læs mere

Metoder mod vold - forebyggelse

Har I udfordringer med konflikter, trusler og vold på jeres arbejdsplads? Metoder Mod Vold er et videns- og inspirationsværktøj til TRIO som hjælper til at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere med særlige problemstillinger.
Læs mere

Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø

Et bæredygtigt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skaber både vækst, trivsel og kvalitet i arbejdet. Find her dialogværktøjer, som hjælper  dialogen. Det kan bruges af både ledelse og medarbejdere.
Læs mere

Prioritering af kerneopgaven

Sæt fokus på den fælles kerneopgave, den fælles prioritering og få samtidig en dialog om forventninger til kerneopgaven.
Læs mere