Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Neuroaffektiv udviklingspsykologi: Den sansende, følende og tænkende hjerne

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en pædagogisk tilgang, der bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning og giver indsigt i, hvordan vi udvikler os som mennesker. I denne artikel bliver du introduceret til centrale begreber og får råd til, hvordan du kan arbejde med den neuroaffektive tilgang

Mie Brandstrup

29. okt 2020
Baggrund_Linda_Sørensen_1128x600.png
Fagligt fokus

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en forståelsesramme, som bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning.

Teorien er udviklet af danske Susan Hart, og i Socialpædagogernes podcast forklarer lektor på Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN, Linda Kunz Sørensen, at tilgangen baserer sig på koblingen mellem den neurovidenskabelige forskning om hjernens opbygning og hvordan den udvikler sig, og psykologiske teorier om fx tilknytning og relation:

- I neuroaffektiv udviklingspsykologi er der en grundlæggende forståelse af, at mennesket er socialt: At vi udvikler os, vores personlighed, følelser og hvordan vi agerer socialt gennem de interaktioner, vi har med andre.

For at forstå, hvordan man kan bruge neuroaffektiv udviklingspykologi i sit socialpædagogiske arbejde, kræver det, at man kender til teorien bag. Her får du centrale pointer fra podcasten om hjernens opbygning og Susan Harts neuroaffektive kompasser.  

Lyt gerne til podcasten først: