Gå til indhold

Fif før du skriver under: Der har sneget sig nye ord om ferie ind i kontrakten

KL har i maj i år lavet nye standardkontrakter, som kommunerne kan bruge, når de ansætter plejefamilier. Men omme på side otte skal du være ekstra vaks, før du skriver under, fortæller Socialpædagogernes jurist Cathrine de Voss og giver tre gode råd

26. juni 2024

Artikel
Få jurist Cathrine de Voss forklaring på, hvordan KL har ændret standardkontrakten til plejefamilier – og tre gode råd til, hvad du nu gør.

Foto: Cathrine de Voss

Sommeren venter ret forude. Og som plejefamilie er du også omfattet af ferieloven. Men hvis du skal til at indgå en ny aftale om et plejeforhold, er der grund til at være ekstra opmærksom på, hvad der står om ferie i den kontrakt, kommunen præsenterer dig for.

For KL lavede i maj nogle nye standardkonktrakter. Som noget nyt fremgår det nu under vejledningsdelen (kontraktens side 8), at ’det forudsættes, at plejefamilien som udgangspunkt holder ferie med plejebarnet, så barnet føler sig som en del af familien og oplever stabilitet og tryghed. Afholdelse af ferie med plejebarnet medfører ikke, at der skal udbetales dobbelt honorering under ferien.’

Det fremgår også af standardkontrakten, at ’medmindre andet er aftalt, afvikles ferie i uge 42, uge 7/8 (skal defineres af kommune) og ugerne 27, 28 og 29. Ønsker til anden afvikling af ferie skal tilgå rådgiver hurtigst muligt, og senest 3 måneder inden afvikling af efterår- og vinterferie og 6 måneder inden afholdelse af sommerferie.’

Endelig fremgår det af kontrakten, at ’plejefamilier kan ikke kræve, at 5. ferieuge ikke afvikles og således skal udbetales. Kommunen har således retten til at varsle den 5. ferieuge.’

LÆS OGSÅ hvordan du tjekker at den løn du får som plejefamilie er rigtig

Ferieloven gælder også dig

Socialpædagogerne har rettet skriftlig henvendelse til KL og gjort KL opmærksom på, at plejefamilier er omfattet af ferieloven, og at kommunen er forpligtet til at sikre, at plejeforældre har mulighed for at holde ferie efter ferielovens regler, hvis de ønsker det. Det er der ikke noget nyt i.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring udtalte helt tilbage i år 2000, at kommunen har pligt til at stille en anden mulighed for pasning til rådighed, når plejefamilien holder ferie, hvis plejefamilien ikke ønsker at holde ferie sammen med plejebarnet. Det er altså dit valg, om du ønsker at holde hel eller delvis ferie med eller uden plejebørn.

Socialpædagogernes henvendelse til KL har resulteret i, at KL har ændret en smule i kontrakten, så det nu fremgår, at det forudsættes ’som udgangspunkt’, at ferie holdes med plejebarnet. I den oprindelige version stod der ikke ’som udgangspunkt’.

3 råd: Hvad gør du nu?

Ret henvendelse på skrift

Hvis du ønsker at holde ferie uden dit plejebarn, anbefaler Socialpædagogerne, at du retter skriftlig henvendelse til kommunen og beder kommunen om at finde aflastning i ferieperioden. Vær opmærksom på, at du skal skrive til kommunen i god tid, hvis der skal findes aflastning til plejebarnet, eller hvis du ønsker at holde ferie på et andet tidspunkt end varslet af kommunen (jf. fristerne om at ønsker til anden afvikling af ferie skal tilgå rådgiver hurtigst muligt og senest tre måneder inden afvikling af efterårs- og vinterferie og seks måneder inden afholdelse af sommerferie).

Socialpædagoger har desuden gjort KL opmærksom på, at kommunerne alene kan varsle ferie, der forventes at være optjent på afholdelsestidspunktet. Er ferien endnu ikke optjent på afholdelsestidspunktet, kan kommunen ikke varsle den, som der står i kontrakten.

Aftal honorering

Hvis du vælger at holde ferie med dit plejebarn, anbefaler Socialpædagogerne, at du aftaler med kommunen, hvordan du skal honoreres, hvis du giver afkald på din ferieret. Ifølge ferieloven er der intet til hinder for, at kommunen udbetaler løn under ferie samtidig med afholdelse af ferie med feriegodtgørelse (dvs. at du får udbetalt to slags feriepenge samtidig). Men det er ikke en automatisk ret men noget, der kræver en aftale med kommunen.

Kontakt os – før du skriver under

Endelig opfordrer Socialpædagogerne altid til, at du kontakter din lokale kreds og får hjælp til at få læst kontrakten igennem, før du skriver under.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem