Gå til indhold

Guide: Sådan får du et godt seniorliv på jobbet

Seniorer er i høj kurs på det socialpædagogiske arbejdsmarked, så arbejdsgiverne har interesse i at holde på de erfarne medarbejdere. Her er seks tips til, hvordan dit seniorarbejdsliv kan tilpasses dine behov

14. maj 2024

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Det er individuelt, hvornår det giver mening at overveje vores sidste år på arbejdsmarkedet. Selvom du måske ikke oplever at være senior, vil du alligevel kunne have glæde af at indgå i en dialog med din leder i god tid. Der er mange muligheder for at tilpasse arbejdet, så det passer til dine behov.

1. Samtale
Er du offentligt ansat, har du ret til at blive tilbudt en seniorsamtale med din leder. Inden samtalen kan du tænke over dit fremtidige arbejdsliv, fx ønsker til:

 • dine arbejdsopgaver
 • balancen mellem arbejde og privatliv
 • din mentale og fysiske trivsel

2. Tid
Arbejdstid er et af de forhold, der eventuelt kan skrues på for at imødekomme dine behov. Sammen med din leder kan du bl.a. drøfte muligheden for:

 • Fleksibel tid: Større fleksibilitet i arbejdstidsplanlægningen, fx at placere timer eller opgaver på andre tidspunkter på dagen eller ugen.
 • Orlov: fx i forbindelse med ferie, mere tid til familien eller andet.
 • Ned i tid: At gå ned i arbejdstid enten i en kortere periode, på bestemte tider af året eller permanent.
 • Bedre tid: Overvej sammen, om din situation giver anledning til færre opgaver i alt, flere opgaver uden tidsfrister eller at få bedre tid til eksisterende opgaver.

3. Opgaver
Seniorsamtalen giver også anledning til at tale om dine arbejdsopgaver.

 • Nye opgaver: at få nye opgaver eller flere af en bestemt slags opgaver. Det kan være i en kort prøveperiode og senere gøres permanent.
 • Kompetenceudvikling: muligheder for at blive dygtigere på bestemte områder, fx på videreuddannelse, via faglige fællesskaber eller kurser.
 • Jobrotation og sporskifte: Hvis der er ønske og mulighed for det, kan I drøfte, om du i en kortere eller længere periode skal skifte til en anden stilling eller et andet område i jeres kommune .

4. Rammer
Rammerne for dit arbejdsliv kan være relevant at tage op i et seniorperspektiv. Det kan fx være muligheden for:

 • Udstyr og hjælpemidler: Er der udstyr, som kan hjælpe med at løse opgaverne i hverdagen? Eller bestemte opgaver, som er udfordrende. Der kan måske findes udstyr eller hjælpemidler, der kan støtte i disse opgaver. Din leder kan kontakte HR om finansieringsmulighederne.
 • Fysisk belastende opgaver: Hvordan kan de fysiske rammer på arbejdspladsen evt. ændres eller justeres? Overvej fx muligheden for at gå op ad færre trapper, lave færre løft eller at få en mere praktisk og kort rute.
 • Hjemmearbejde: I kan drøfte muligheden for at arbejde hjemmefra og eventuelt hvilke udvalgte opgaver, der egner sig til det.
 • Mindre eller mere personaleansvar: Har du personaleansvar kan du drøfte med din leder, om omfanget stadig er passende, eller om du ønsker at få mere eller mindre personaleansvar.

HENT INSPIRATION HER

Hent konkret inspiration til seniorsamtalen her Overvejelser til seniorsamtalen (materialet er lavet af Seniorpartnerskabet, et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet).

5. Seniordage
Hvornår du formelt er senior og dermed har ret til seniordage afhænger af den overenskomst, du er omfattet af. For de fleste socialpædagoger i kommuner og regioner gælder det, at man har ret til 5 seniordage årligt fra det år, man fylder 58. Læs mere om seniordage her : Seniordage (sl.dk)

6. Seniorstilling
Der er også mulighed for at aftale en seniorstilling med din leder. Det er ikke en rettighed, men en mulighed du har, hvis din TR eller kreds evt. kan aftale det for dig. En seniorstilling giver bl.a. mulighed for at gå ned i tid, men samtidig bevare retten til pension i forhold til tidligere beskæftigelsesanciennitet. Kontakt din TR eller kreds, hvis du vil vide mere.

Bliv medlem