Gå til indhold

OK24

OK-aftale giver lederne et markant pensionsløft

Socialpædagogernes lederoverenskomst er nu forhandlet på plads. Den giver bl.a. et stort løft til fritvalgsordningen og et engangstillæg til lederne

7. marts 2024

Artikel
logo-ok24-logo-lilla-vl4lodx9buudfk0ctj7r.png

Forfatter: Malene Dreyer

Så er lederoverenskomsten også faldet på plads. Og selvom lederne ikke som udgangspunkt var omfattet af trepartsmidlerne, er det alligevel lykkedes at tilgodese lederne via en særlig pulje, der er afsat til at begrænse løngab. De penge udmøntes dels som et engangstillæg – og dels som pension.

– Det er et rigtig godt resultat vi har fået – et lønløft, der kan mærkes, siger Verne Pedersen, næstformand og ansvarlig for lederområdet hos Socialpædagogerne.

Det kommunale område
Lederne kan se frem til en markant stigning af pensionsbidraget. Den 1. april 2024 stiger pensionsprocenten med 1,2 pct. til 18,24 pct.  Og 1. april 2025 stiger den yderligere med 3,2 pct. til 21,44 pct.

Forhøjelsen indgår i fritvalgsordningen, så den del, der ligger over 17,04 pct., kan udbetales som løn i stedet for pension. Grænsen for fritvalg hæves til 17, 04 pct. i april 2025. Det vil altså sige, at man kan vælge at få udbetalt pensionen som løn, hvis man hellere vil have en lønforhøjelse end højere pension.

Pensionsbidraget i 2025 er derfor:
21,44 pct. hvis man vælger pensionsforhøjelsen.
17,04 pct. hvis man vælger fritvalgstillæg.

For tjenestemænd og reglementsansatte ledere hæves fritvalgstillægget med hhv. 1,2 pct. 1 april 2024 og med 3,2 pct. 1. april 2025, så den kommer op på i alt 6,45 pct.

Engangstillæg
Månedslønnede ledere får et engangstillæg på 1.357 kr. Tillægget er pensionsgivende og udbetales med junilønnen. Tillægget, der er en del af udbetalingen af trepartsmidlerne, udbetales forholdsmæssigt til deltidsansatte.

De øvrige forbedringer er de samme som i det generelle forlig, som bl.a. betyder generelle lønstigninger på i alt 6,51 pct., hvoraf de første 4 pct allerede kommer 1. april 2024.
Se mere: Aftale for kommunalt ansatte giver store lønstigninger (sl.dk)

Projekt om socialfaglig ledelse
Parterne er desuden blevet enige om et såkaldt faglighedspapir. Det er et udgangspunkt, som skal styrke den faglige ledelse på det pædagogiske og socialpædagogiske område. Det overordnede formål er at sætte fokus på sammenhængen mellem faglig ledelse og kvalitet på områderne, og der skal afholdes to til fire regionale temadage for faglige ledere på området.

Der afsættes 750.000 kr. til projektet, og det finansieres via AUA-midler (Aftale om Udviklingsmæssige Aktiviteter)

– Det er godt, at vi har fået et projekt med, som har fokus på faglig ledelse. Det er forpligtigende, og der er sat penge af, så rammerne er på plads, siger Verne Pedersen.

Mellemledere
Mellemledere er ikke omfattet af Lederoverenskomsten, men af døgnoverenskomsten. (Se den her: Socialpædagog i kommune - Se, hvad den nye overenskomst betyder for dig (sl.dk) )
Her er det aftalt, at afdelingsledere får en ny lønindplacering, i det de hæves fra løntrin 34 til 36 (+ et tillæg på 5.000 kr.)

Mellemledere på løntrin 36 får et tillæg på 4.551 kr.

Desuden hæves pensionen for mellemledere med 2,4 pct. til 18 pct.

Regionerne
Ledere ansat i regionerne får ikke trepartsmidler, men til gengæld forhøjes pensionen med 3,6 pct. til i alt 20,32 pct.

I regionerne er afdelingsledere, stedfortrædere og dagcenterledere dog omfattet af trepartsmidlerne. De får en lønstigning på 12.936 kr. årligt 1. april 2024 + engangsbeløb på 3.234 kr.

Afdelingsledere hæves fra løntrin 34 til 36 (+ et tillæg på 5.000 kr.). Mellemledere på løntrin 34 hæves til løntrin 36 (+ et tillæg på 5.282 kr. årligt) og bevarer deres nuværende tillæg på 17.697 kr.

Afdelingsledere på grundløn 34 hæves til trin 36 og bevarer nuværende tillæg på 25.808 kr.

Bliv medlem