Gå til indhold

OK24

Socialpædagog i kommune: Se, hvad den nye overenskomst betyder for dig

Socialpædagogerne har afsluttet forhandlingerne om løn og vilkår de kommende år for socialpædagoger på døgnområdet i kommunerne. Vi har samlet op på, hvad det alt sammen betyder for dig

28. februar 2024

Artikel
Topbillede_Lønseddel.png
Hvor meget stiger grundlønnen, hvad hvis man arbejder på skæve tidspunkter - og hvornår går pengene ind? Her kan du se, hvad den nye overenskomst betyder for kommunalt ansatte socialpædagoger på døgnområdet.

Man skal holde tungen lige i munden i de her uger, hvor fagforeninger og arbejdsgivere lægger arm om den ene overenskomstaftale efter den anden.

Men sikkert og vist er det, at Socialpædagogerne har afsluttet forhandlingerne om løn og vilkår de kommende år for socialpædagoger i kommunerne på døgnoverenskomsten. Er du en af dem? Så kan du her blive klogere på, hvad det betyder for dig.

5.800 kr. om måneden

Det samlede overenskomstresultat giver i gennemsnit kommunalt ansatte socialpædagoger på døgnoverenskomsten 5.800 kr. mere om måneden inkl. pension over de næste to år (svarende til en lønstigning på over 15 pct.). Er det så det beløb, der vil stå på din lønseddel om to år?

Nej, beløbet er et gennemsnit for alle socialpædagoger og rummer den samlede værdi af stigningerne i lønnen, pensionen, særydelserne og den særlige feriegodtgørelse. Nogle vil opleve en mindre eller større stigning, da nogle af lønmidlerne i overenskomstforhandlingerne er gået til at prioritere særlige grupper, f.eks. at hæve lønnen for socialpædagoger med ti års anciennitet såvel som lønnen for studerende.

Lad os gå resultaterne igennem trin for trin.

Generelle lønstigninger

Det første, der er værd at hæfte sig ved, er resultatet af den generelle overenskomstaftale for alle offentligt ansatte i kommuner.

Her blev Forhandlingsfællesskabet og KL enige om en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. Og der blev aftalt generelle lønstigninger på 6,51 pct. Allerede 1. april stiger lønnen de første 4 pct.

Se også, hvad aftalen betød i forhold til natarbejde, kompensation for store bededag, barsel, opsparing til frihed mm.

Lønløft fra trepartsaftalen

Oven i lønstigningerne fra OK24 kommer det historiske lønløft til socialpædagoger i trepartsaftalen, som kommunalt ansatte socialpædagoger på døgnoverenskomsten er omfattet af, på ca. 1800 kr. om måneden i generelt lønløft. Pengene indfases fra den 1. april.

Som en del af trepartsaftalen blev der også afsat 700 kr. om måneden til kommunalt ansatte socialpædagoger på døgnoverenskomsten for arbejde på skæve tidspunkter. Se, hvordan de er blevet udmøntet, længere nede.

Organisationspuljen

Ud af den samlede ramme på 8,8 pct. blev det aftalt at afsætte 2 pct. til organisationsforhandlingerne mellem Socialpædagogerne og KL om døgnoverenskomsten specifikt.

Her blev det bl.a. aftalt at:

 • Socialpædagoger i basisstillinger med ti års anciennitet eller mere får forhøjet deres tillæg, så månedslønnen stiger 639 kr. + pension.
 • Socialpædagoger i basisstillinger får hævet deres pension fra 14,2 til 14,95 pct. For konsulenter og mellemledere hæves pensionen fra 15,6 til 18 pct.
 • Socialpædagoger i basisstillinger får forhøjet deres grundlønstillæg for socialpædagoger med ca. 500 årligt.
 • Pædagogstuderende i praktik får en lønstigning på 5,4 pct. Det betyder en stigning på 655 kr. om måneden. Desuden får de studerende ret til 8 ugers løn før barslen mod i dag 4 uger.

Grundløn eksempler

Se eksempler på, hvor meget grundlønnen i overenskomsten stiger for udvalgte grupper af kommunalt ansatte socialpædagoger. Find det eksempel, der matcher din situation bedst – så har du en god idé om, hvor meget din egen løn minimum stiger i løbet af to år.

Tallene er lønningerne i overenskomsten inkl. pension (for hhv. område 0 og område 4). Oven i det kommer de lokalt aftalte tillæg, genetillæg osv.

Hvad sker der nu?

De næste dage følger forhandlingerne af Socialpædagogernes øvrige overenskomster. Når alle Socialpædagogernes overenskomster og aftaler er landet, kommer resultatet til afstemning, hvor jer, der er medlemmer af Socialpædagogerne og omfattet af de offentlige overenskomster, får mulighed for at stemme om det. 

Arbejder du på skæve tider?

Dertil kommer tillæg for at arbejde på skæve tider – de såkaldte særydelser, som også forhøjes med den nye overenskomstaftale.

Særydelserne for socialpædagoger på det kommunale områder forhøjes fra 1. januar 2025:

 • Særydelser for alle dage mellem kl. 17:00 til kl. 23:00 forhøjes fra 25 pct. til 33 pct. Det svarer til en stigning fra 53 kr./time i gennemsnit til 70 kr. i gennemsnit
 • Særydelser for alle dage mellem kl. 23:00 og kl. 06:00 forhøjes fra 25,5 pct. til 32,5 pct. Det svarer til en stigning fra 54 kr./time i gennemsnit til 69 kr. i gennemsnit
 • Særydelser for lørdage mellem kl. 06:00 og kl. 24:00 forhøjes fra 20 pct. til 22 pct. Det svarer til en stigning fra 42 kr./time i gennemsnit til 47 kr. i gennemsnit
 • Pensionssatsen på særydelser forhøjes fra 1 pct. til 8 pct.

Forhøjelsen af særydelser har en gennemsnitlig værdi af 700 kr. per måned og er en del af trepartsaftalen. 

Desuden fremrykkes lørdagsdøgnet fra kl. 8 til kl. 6. Læs om hele arbejdstidsaftalen her.

Hvornår kommer pengene?

Her kan du se, hvornår pengene udmøntes - og hvor de kommer fra:

 • 1. april 2024: 4,0 pct. i generelle lønstigninger
 • 1. oktober 2024: 1,74 pct. i generelle lønstigninger
 • 1. april 2025: Resultaterne af organisationsforhandlingerne (som udgør 2 pct. af den samlede ramme på 8,8 pct.)
 • 1. oktober 2025: 0,57 pct. i generelle lønstigninger
 • 1. november 2025: 0,2 pct. i generelle lønstigninger

Derudover udmøntes trepartsaftalens lønløft til socialpædagoger på ca. 1800 kr. om måneden den 1. april 2024, 1. januar 2025 og 1. januar 2026.

Det fik arbejdsgiverne igennem

For at nå til enighed ved et forhandlingsbord, skal der gives og tages. Her er, hvad arbejdsgiverne fik igennem:

Som forsøg i overenskomstperioden kan arbejdsgiver og medarbejder aftale en forøgelse af arbejdstiden ud over de (i gennemsnit) 37 timer til (i gennemsnit) maksimalt 42 timer om ugen. Det er frivilligt og må ikke være en forudsætning for ansættelse. Og det erstatter ikke gældende arbejdstidsregler.

Som en del af trepartsaftalen blev der desuden aftalt mulighed for, at arbejdsgiverne kan fastlægge tjenester på op til 12 timer (mod 10 timer i dag).

Det varige lønløft fra trepartsmidlerne medfører desuden, at der sker ændringer i seniordagene. Det betyder, at man fremover følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Så fra 2025 vil retten til seniordage gælde fra 59 år mod i dag 58 år. Samtidig ændres udgangspunktet til en seniorbonus, hvor man aktivt skal vælge at afholde seniordagene fremfor at få dem udbetalt som løn.

Ansatte på den nye overenskomst for værkstedspersonale får del i de generelle lønstigninger fra det generelle kommunale forlig på 6,51 pct. på to år.

Aftalen betyder derudover også:

 • Forbedring af pensionen så alle ansat på overenskomsten nu får 17 pct. pension – der er mulighed for at benytte fritvalgsordningen, så fx værkstedsassistenter kan få udbetalt op til 3,26% af pensionen som løn
 • Forbedring af grundlønnen for værkstedsassistenter

Forhandlingerne om lederoverenskomsten følger de kommende dage. Vi opdaterer her, så snart der er nyt.

Lærere på døgnområdet i kommunerne får del i de generelle lønstigninger fra det generelle kommunale forlig på 6,51 pct. på to år.

Aftalen mellem LC og KL for lærere i kommunerne betyder derudover også:

 • Lønforbedringer for almenområdet på årligt tillæg på 4.800 kr. For lærere på interne skoler på døgninstitutioner hæves Døgninstitutionstillægget med 5.916 kr. til 33.730 kr. årligt med fuldt gennemslag.
 • Fritvalgstillægget forhøjes pr. 1. april 2025 med 0,26 pct. fra 1,38 pct. til 1,64 pct.
 • Undervisere uden læreruddannelse får ancienniteten med, hvis de tager en læreruddannelse.
 • Forpligtende opfølgning på arbejdstidsaftalen (A20) med en anden opfølgning i efteråret 2024.
 • Indførsel af en praktikaftale der understøtter ambitionerne i den nye læreruddannelse.
 • Oprettelse af kompetencefond (Fondsområde VII).

Socialpædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område i kommuner får del i de generelle lønstigninger fra det generelle kommunale forlig på 6,51 pct. på to år.

Socialpædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område får også del i det generelle lønløft fra trepartsaftalen på 1800 kr. om måneden, som udmøntes den 1. april 2024, 1. januar 2025 og 1. januar 2026.

Aftalen betyder derudover:

 • grundlønnen hæves et trin fra løntrin 31 (+ 1.900 kr./årligt) til løntrin 32 (+ 1.900 kr./årligt)
 • pensionen forhøjes med 0,49 pct. til i alt 15,59 pct. Der etableres en fritvalgsordning for pensionen over 15 pct.

Som forsøg i overenskomstperioden kan arbejdsgiver og medarbejder aftale en forøgelse af arbejdstiden ud over de (i gennemsnit) 37 timer til (i gennemsnit) maksimalt 42 timer om ugen. Det er frivilligt og må ikke være en forudsætning for ansættelse. Og det erstatter ikke gældende arbejdstidsregler.

Parterne drøfter desuden i overenskomstperioden muligheden for at etablere en timelønsbestemmelse.

Socialpædagoger i særlige stillinger i kommuner får del i de generelle lønstigninger fra det generelle kommunale forlig på 6,51 pct. på to år.

Socialpædagoger i særlige stillinger får også del i det generelle lønløft fra trepartsaftalen på 1800 kr. om måneden, som udmøntes den 1. april 2024, 1. januar 2025 og 1. januar 2026.

Aftalen betyder derudover:

 • grundlønnen hæves et trin fra løntrin 28 (+ 3640,73 kr./årligt) til løntrin 29 (+ 3640,73 kr./årligt.)
 • alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer.
 • pensionsbidraget forhøjes med 0,46 pct. til 15,96 pct. Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den eksisterende fritvalgsordning.
 • Der afsættes midler til Den Kommunale Kompetencefond.

Som forsøg i overenskomstperioden kan arbejdsgiver og medarbejder aftale en forøgelse af arbejdstiden ud over de (i gennemsnit) 37 timer til (i gennemsnit) maksimalt 42 timer om ugen. Det er frivilligt og må ikke være en forudsætning for ansættelse. Og det erstatter ikke gældende arbejdstidsregler.

Parterne drøfter desuden i overenskomstperioden muligheden for at etablere en timelønsbestemmelse.

Ansatte på den nye overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere i kommuner får del i de generelle lønstigninger fra det generelle kommunale forlig på 6,51 pct. på to år.

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere på det socialpædagogiske område får også del i den del af lønløftet fra trepartsaftalen, der vedrører de arbejdstidsbestemte tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter.

Og derudover:

 • forkortelse af pensionskarens på 2 måneder – det vil sige, at man nu får arbejdsgiverbetalt pension efter 3 måneders ansættelse mod 5 måneder før.
 • pensionsforbedringer på 0,5 til omsorgs- og pædagogmedhjælpere og 0,6. % til pædagogiske assistenter
 • forbedring af grundlønstillæg til omsorgs- og pædagogmedhjælpere på 4860 kr. om året
 • forbedring af grundlønstillæg til pædagogiske assistenter på 5287 kr.
 • forbedring af lønnen til elever på 2988 kr.
Bliv medlem