Gå til indhold

OK24

Nu forhandles din lederoverenskomst

I disse uger lægger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen og andre fagforeningsbosser arm med arbejdsgiverne om din løn og arbejdsvilkår. Det gælder også overenskomsten for ledere. Læs her, hvilke krav der forhandles om

1. februar 2024

Artikel
P1230431_1128x600.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. I daglig tale kaldes det ’OK24’ – og her forhandler Socialpædagogerne de overenskomster, som skal gælde for socialpædagoger på det offentlige område fra 2024, hvor de nuværende overenskomster udløber.

Det omfatter også lederoverenskomsten for offentligt ansatte ledere, som arbejdsgiverne indgår i en fælles overenskomst med Socialpædagogerne, BUPL og FOA.

– Vi går konstruktivt og løsningsorienteret til forhandlingerne og arbejder benhårdt på at lande en god aftale også for vores ledere. Og det går godt forstået på den måde, at vi diskuterer alle de krav, vi har fremsat. Der er ikke nogen krav, som modparten ikke vil diskutere. Så det skrider stille og roligt fremad, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

Pension, arbejdstid og løn

I forhold til lederoverenskomsten er der flere krav i spil. Socialpædagogerne stiller således krav om en forhøjelse af pensionsprocenten, etableringen af en fritvalgsordning, hvor man som leder kan vælge mellem frihed, løn eller pension, en tydeliggørelse af ledernes arbejdstid – og ret til eftervidereuddannelse samt faglig opkvalificering.

Og så er løn naturligvis også i spil ved forhandlingerne. I den forbindelse forhandles der bl.a. om den ekstraordinære ramme, der blev afsat i forbindelse med trepartsaftalen i december sidste år.

Læs her, hvordan trepartsaftalen påvirker dig som leder

Ekstraordinær ramme i spil

Fordi lederne ikke fik del i lønløftet i trepartsaftalen, blev der afsat en ekstraordinær ramme på 70 mio. kr. på det kommunale område og 30 mio. kr. på det regionale område til løn og arbejdsvilkår målrettet ledere, som skal bruges til at håndtere ’utilsigtede konsekvenser’ af aftalen. Det kan fx være, hvis lønløftet til socialpædagoger gør, at lønspændet til nogle ledere bliver meget lille. Den ramme udmøntes ved de aktuelle OK24-forhandlinger.

– Det er i alles interesse – også arbejdsgivernes – at det fortsat er attraktivt at være socialpædagogisk leder, og at lønforskellen mellem ledere og medarbejdere derfor fastholdes, siger Benny Andersen og fortsætter:

– Vi ved, at den faglighed, socialpædagogiske ledere har, er afgørende for, at vi lykkes med at skabe forandringer i menneskers liv. Derfor skal det også være attraktivt. Det har vi naturligvis et specifikt øje for, nu hvor vi forhandler ledernes overenskomst. Her tænker jeg naturligvis på ledernes løn og på, at så mange arbejder uden højeste arbejdstid, samt ledernes mulighed for efteruddannelse, siger han.

Hold dig opdateret

Husk, at du kan læse mere om overenskomstforhandlingerne og få seneste nyt på sl.dk/ok24

Bliv medlem