Gå til indhold

Feriepenge

Feriepenge: Nu udbetales mindre beløb automatisk

Ubrugte feriepenge vil fremover blive udbetalt automatisk, hvis beløbet er under en vis grænse – ellers skal man stadig selv anmode om at få udbetalt pengene. Læs her, hvad der gælder for dig

7. januar 2024

Artikel
feriepenge.gif
Ubrugte feriepenge udbetales automatisk, hvis beløbet er under en vis grænse.

Forfatter: Malene Dreyer

Det er ærgerligt at gå glip af feriepenge, man har optjent. Det gør mange danskere, viser det sig - særligt efter at de nye regler om samtidighedsferie blev indført. Det forsøger en ny lov nu at lave om på. Fremover bliver feriepenge under en såkaldt bagatelgrænse udbetalt automatisk – dog ikke i alle tilfælde.

For dig der holder ferie med løn
Modtager du ferie med løn, vil feriepenge for ubrugt ferie automatisk blive udbetalt af din arbejdsgiver, når ferieafholdelsesperioden slutter. Det gælder vel at mærke, hvis beløbet er max 5.000 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Og kun hvis det drejer sig om den 5. ferieuge.

For dig der holder ferie med feriegodtgørelse
Hvis du holder ferie med feriegodtgørelse, og feriepengene står hos Feriekonto eller en feriekasse, får du dem automatisk udbetalt, hvis beløbet er max 3.000 kr. efter skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du er privat ansat, og din arbejdsgiver anvender overenskomstens feriegarantiordning i stedet for Feriekonto, skal din arbejdsgiver via feriepengeinfo automatisk udbetale uhævet feriegodtgørelse. Det gælder, hvis beløbet er højst 5.000 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag og vedrører ferie udover 4 uger.

Særligt for dig der er deltidsansat
Hvis du er ansat på deltid i hele eller en del af ferieafholdelsesperioden, og beløbet du har til gode er højere end beløbsgrænserne, skal du som hidtil anmode din arbejdsgiver om at få pengene udbetalt. Det gør du via en blanket fra Feriekonto. Læs mere her: Undgå at din 5. ferieuge går tabt (sl.dk)

Hvis du er fratrådt din stilling
Hvis dine feriepenge er fra et ophørt ansættelsesforhold, kommer det an på beløbets størrelse. Er det under 3.000 kr. efter skat og arbejdsmarkedsbidrag, udbetaler Feriekonto automatisk pengene. Er beløbet højere end 3.000 kr., bliver feriepengene ikke automatisk udbetalt. I det tilfælde skal du ansøge om udbetaling af feriepengene via Feriekonto på borger.dk: Ferie og feriepenge (borger.dk)

Hvis du er timelønnet eller tilkaldevikar
Du kan i nogle tilfælde aftale med din leder, at feriepengene udbetales til dig, uden at du holder ferie. Det gælder, hvis værdien af ubrugt ferie er max. 2.500 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag ved fratræden. Udbetaling fra samme arbejdsgiver kan dog kun ske to gange inden for samme ferieår.

Reglerne trådte i kraft 31. december 2023, og det gælder for ferie optjent fra den 1. september 2022.

Bliv medlem