Gå til indhold

Løn

Lønstigning med oktoberlønnen

Hvis du er offentligt ansat, er din løn steget pr. 1. oktober som led i de seneste overenskomstforhandlinger. Lønstigningen skal fremgå af din lønseddel for oktober måned.

13. september 2023

Artikel
loenstigning.gif
Som resultat af Socialpædagogernes forhandlinger ved seneste overenskomst er din løn steget i oktober, hvis du er offentligt ansat. Så tjek din lønseddel for oktober og se hvad lønstigningen betyder for dig.

Forfatter: Malene Dreyer

429 kr. ekstra pr. måned får vil en gennemsnitslønnet socialpædagog efter 1. oktober 2023. Hermed er den sidste lønstigning som blev aftalt ved OK21 kommet til udbetaling.

Hvis du er ansat i en kommune, er lønstigningen på 1,28 pct. For en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på 33.537 kr., svarer det til en lønstigning på 429 kr. ekstra på lønsedlen.

Er du ansat som omsorgs- og pædagogmedhjælper er den gennemsnitlige løn 27.097 kr. pr. måned, hvilke giver en lønstigning på 347 kr. pr. måned.

Regionalt ansat
For ansatte i regionerne er stigningen 0,51 pct. For en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på kr. 32.495 svarer det til en lønstigning på 166 kr. pr. måned. Er du ansat som omsorgs- og pædagogmedhjælper og tjener 26.773 kr. pr. måned, vil lønstigningen svare til kr. 137 pr. måned.

Lønstigningen fremgår af din lønseddel for oktober måned.

Forskellen
Når der er forskel på lønstigningen for de kommunalt og regionalt ansatte, skyldes det to ting. Lønstigningen består af to dele, dels de aftalte generelle lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne og dels en stigning fra reguleringsordningen, hvilket samlet set giver lønstigningen i oktober måned.

Der er forskel på både de aftalte generelle lønstigninger og på lønstigningen fra reguleringsordningen i kommuner og regioner. Reguleringsordningen er den mekanisme, som sikrer, at lønudviklingen i den offentlige sektor følges ad med lønudviklingen i den private sektor.

Samlet lønstigning for OK-perioden
Hermed er de samlede lønstigninger som blev aftalt ved OK21 udmøntet. For de fleste medlemmer er lønnen siden foråret ’21 steget med omkring 1600 kr. i alt. Og for socialpædagoger med en anciennitet på over 10 år er lønnen steget med godt 1800 kr.

De næste lønstigninger vil blive aftalt med OK24.

Se de aktuelle lønsatser her: Lønsatser (sl.dk)

Bliv medlem