Gå til indhold

ansættelse

Nye krav til ansættelsesbeviser

Fremover skal ansættelsesbeviset indeholde flere oplysninger end hidtil, og særligt tilkaldevikarer får forbedret deres retsstilling. Det er resultatet af en ny aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL

17. august 2023

Artikel
ansaettelse.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Du har krav på at få et ansættelsesbevis, når du bliver ansat. Fremover skal ansættelsesbeviser på det kommunale område indeholde flere oplysninger end hidtil. Det er konsekvensen af, at KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt at indføre et EU-direktiv i overenskomstaftalen. Direktivet har til hensigt at gøre ansættelsesforhold mere gennemsigtige og forudsigelige.

Særligt for ansatte med ganske lavt timetal er aftalen vigtig. Hvor man tidligere skulle have mindst 8 timer om ugen, før man var omfattet, gælder den nye aftale om ansættelsesbevis for ansatte på ned til 3 timer om ugen.

Tidsfrist for ansættelsesbeviset
Du skal have dit ansættelsesbevis, når du tiltræder stillingen og allersenest en måned efter, aftalen om ansættelse er indgået. Får du ikke det, kan du klage til arbejdsgiver. Svarer arbejdsgiver ikke inden for 15 dage, kan der rejses en sag om godtgørelse. Kontakt evt. din TR eller kreds for hjælp, hvis situationen opstår.

Indhold i ansættelsesbevis
Ifølge den nye aftale skal ansættelsesbeviset udover de gængse oplysninger som startdato, arbejdssted, stilllingsbetegnelse mv. indeholde følgende nye oplysninger:      

  • Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid.
  • Rettigheder med hensyn til fravær med løn (udover ferie).
  • Rettigheder til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder.
  • De socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side.
  • Oplysninger om garanterede betalte arbejdstimer, referencetimer og -dage, varslingsperioder mv., hvor arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigelig

Aftalen træder i kraft 1. september 2023. Den gælder fremadrettet, så allerede ansatte skal ikke have et nyt ansættelsesbevis. Man kan dog bede sin arbejdsgiver om et nyt ansættelsesbevis, hvis det gamle ikke lever op til oplysningskravene.

Se aftalen her: Aftale om arbejdsgiverens pligt til at oplyse ansatte om ansættelsesvilkår

Tilkaldevikarer
Aftalen har også særlig betydning for tilkaldevikarer. Et nyt protokollat forbedrer retsstillingen for tilkaldevikarer på en række punkter, bl.a. har tilkaldevikarer nu som noget helt nyt også krav på et tilkaldebevis (ansættelsesbevis). Det skal skriftligt indeholde alle de væsentlige vilkår for tilkaldevikariatet. Læs: Protokollat om tilkaldevikarer

Du kan finde mere information om ansættelsesbeviser på sl.dk: Ansættelseskontrakt (sl.dk)

Bliv medlem