Gå til indhold

Lønstrukturkomité

Socialpædagoger får ikke nok i løn

Socialpædagogers løn står ikke mål med deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau. Det viser Lønstrukturkomitéens nye rapport. Nu kan vi få taget hul på at få gjort op med de strukturelle årsager til den for lave løn og sørge for, at der bliver sat pris på os – også lønmæssigt, lyder det fra forbundsformand Benny Andersen

13. juni 2023

Artikel
Benny_3_HIGH_1128x600.jpg
Når socialpædagoger modtager lønsedlen sidst på måneden, er beløbet markant lavere, end det burde være, viser Lønstrukturkomitéens nye rapport.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Ricky John Molloy

Når socialpædagoger modtager lønsedlen sidst på måneden, er beløbet markant lavere, end det burde være. Socialpædagoger er nemlig én af de faggrupper, der lønmæssigt ligger for lavt, hvis man vurderer det i forhold til deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau (LEU-faktorer, red.). Det viser Lønstrukturkomitéens nye rapport, som blev offentliggjort tirsdag.

– Som vi hele tiden har sagt, har det krævet tålmodighed og is i maven at afvente rapporten og få dette grundlag. Men vores formodninger om socialpædagogers lønniveau holdt stik, lyder reaktionen fra forbundsformand Benny Andersen.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat af regeringen i oktober 2021 for bl.a. at belyse, om der er nogen skævheder i lønnen mellem fx typiske kvindefag og typiske mandefag på det offentlige område. På baggrund af rapporten vil regeringen indkalde til trepartsforhandlinger med arbejdsgiverne (kommuner og regioner, red.) og med fagbevægelsen efter sommerferien. Her skal de drøfte offentligt ansattes lønninger. Rapporten giver et fælles grundlag at tage udgangspunkt i, fortæller forbundsformand Benny Andersen.

– Nu har vi sort på hvidt data, der understøtter, at socialpædagoger bør få en bedre løn, end tilfældet er i dag. Det er et godt udgangspunkt for de videre drøftelser, siger Benny Andersen.

Sæt også pris på os

Lønstrukturkomitéen har bl.a. analyseret, hvordan timelønnen for forskellige faggrupper faktisk er, i forhold til hvad den burde være, når man ser på de enkelte grupper ledelsesansvar, erfaring og uddannelse – den såkaldte LEU-løn. Rapporten viser, at socialpædagoger får en lavere faktisk løn end den beregnede LEU-løn.

Benny Andersen har selv siddet med i Fagbevægelsens Hovedorganisations forhandlingsudvalg, som har fulgt processen bag rapporten. Han har igennem forløbet været tilfreds med det grundige arbejde med en bred kreds af involverede parter, som nu er mundet ud i Lønstrukturkomitéens rapport.

– Det er en meget grundig og gennemarbejdet rapport, som vi står med. Nu er fakta på bordet, og vi har et fælles grundlag at gå ud fra. Mit håb er derfor, at vi nu kan få taget hul på at få gjort op med de strukturelle årsager til den for lave løn og sørge for, at der bliver sat pris på os – også lønmæssigt, siger han.

Nu har vi sort på hvidt data, der understøtter, at socialpædagoger bør få en bedre løn, end tilfældet er i dag

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

OK24 forude

Efter trepartsforhandlingerne i efteråret venter overenskomstforhandlingerne for alle offentligt ansatte – herunder også socialpædagoger – hvor løn også vil stå øverst på Benny Andersens dagsorden. De overenskomstaftaler, der tidligere på året blev indgået på det private områder, giver grund til optimisme, siger forbundsformanden i fagbladet Socialpædagogen.

Læs hele interviewet med forbundsformanden om OK24 i fagbladet

Men lønstrukturkomitéens rapport og de efterfølgende trepartsforhandlinger kan få indflydelse på resultatet. Og Benny Andersen håber, at man internt i fagbevægelsen kan blive enige om nogle principper at handle på baggrund af – ud fra den viden, man nu har fra Lønstrukturkomitéen.

– Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at vi med fælles principper ikke løser alle problemerne med det lønefterslæb her og nu. Men udgangspunktet må være, at vi skaber en model, som vi så kan udbygge ved overenskomstforhandlingerne næste gang – og næste gang igen og igen, siger han i fagbladet.

 

3 hovedpointer fra Lønstrukturkomitéen

Lønstrukturkomitéens rapport viser bl.a.:

 • At socialpædagogerne får en lavere faktisk løn end den beregnede LEU-løn, som er beregnet i forhold til ledelsesansvar, erfaring og uddannelsesniveau.
 • At personalegrupper i gennemsnit har en lavere løn end andre grupper i den offentlige sektor med tilsvarende ledelsesansvar, erfaring og uddannelsesniveau, når:
  • en forholdsvis stor andel af en personalegruppe udgøres af kvinder
  • relative mange ansatte i personalegruppen er på nedsat tid
  • størstedelen af jobfunktionen er ansat i den offentlige sektor
  • uddannelsen er rettet mod fag i kategorien ’Social, sundhed og service’
   Alle disse forhold gør sig gældende for socialpædagogerne.
 • At nogle personalegrupper (fx socialpædagogerne) med mellemlange videregående uddannelser har lavere gennemsnitslønninger end visse grupper med korte videregående uddannelser.

Læs Lønstrukturkomitéens rapport her

 

Bliv medlem