Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Ny vejledning om høje følelsesmæssige krav

Socialpædagoger oplever ofte høje følelsesmæssige krav i arbejdet – og det kan have helbredsmæssige konsekvenser. Arbejdstilsynet har netop udgivet en ny vejledning om, hvordan man håndterer høje følelsesmæssige krav – en vejledning, Socialpædagogerne har været med til at udforme

12. juni 2023

Artikel
Høje følelsesmæssige krav - arkivfoto Rasmus Baaner.png

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Rasmus Baaner

For de fleste socialpædagoger er høje følelsesmæssige krav en uundgåelig del af arbejdet.

For nylig har Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse slået fast, at hele 50 pct. af medlemmerne bliver følelsesmæssigt berørt i deres arbejde enten dagligt eller flere gange om ugen – og kun knap hver tredje oplever, at arbejdet er tilrettelagt sådan, at de hensigtsmæssigt kan håndtere den følelsesmæssige påvirkning.

Læs mere om Socialpædagogernes nye arbejdsmiljøundersøgelse

Derfor er der også stor glæde over, at Arbejdstilsynet netop har udgivet en ny vejledning ’Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker’ om, hvordan man håndterer høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Ikke mindst fordi Socialpædagogerne har været med til at udforme vejledningen, fortæller forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne.

– Det er en vigtig vejledning, fordi den sætter ord på, hvad der forstås ved høje følelsesmæssige krav i arbejdet og hvilke krav, det stiller til medarbejderne. Og det er jo i høj grad relevant for socialpædagoger. Derfor har det været vigtigt for os at være med til at lande den her vejledning, som giver gode råd til, hvordan man forebygger de belastninger, der ofte følger med høje følelsesmæssige krav i arbejdet, siger hun.

Læs hvordan de på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud bruger metoden Compassion som en vej til at undgå stress og empatiudmattelse

Fokus på forebyggelse

Den nye vejledning sætter også fokus på de forskellige faktorer, der kan forstærke påvirkningen af høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Det er fx stor arbejdsmænge, vold, uhensigtsmæssige fysiske rammer, uklare krav mv.

– Vi ved, at når man som socialpædagog både oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet, stor arbejdsmængde, manglende tid til restitution og måske en øget risiko for at blive udsat for vold og trusler, så øges risikoen for, at det går ud over helbredet. Derfor er det vigtigt, at vejledningen har et stærkt fokus på forebyggelse, og kommer med konkrete forslag til planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet og herunder mulighed for restitution, gode fysiske rammer og systematisk støtte til medarbejderne, siger Marie Sonne.

Hvad er høje følelsesmæssige krav?

Kontakten til fx borgere kan stille høje følelsesmæssige krav til medarbejdere. Det kan fx være, at medarbejderen skal:

  • aflæse og sætte sig ind i menneskers tilstand.
  • rumme grænseoverskridende eller negativ adfærd.
  • navigere i vanskelige dilemmaer, fx at udvise autoritet og myndighed samtidig med forståelse og omsorg.
  • optræde smilede og anerkendende, selv om man bliver mødt med kritik.

Disse krav kan særligt være til stede i arbejdet med mennesker, som står i en svær situation eller har en udfordrende adfærd. Det kan være mennesker, som mistrives, er i krise, har et misbrug eller en grænseoverskridende, utilregnelig eller selvskadende adfærd.

De høje følelsesmæssige krav opstår ikke kun, når man er fysisk sammen med andre. De kan også opstå, når man fx læser om andre menneskers situation.

Kilde: AT’s vejledning ’Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker’

 

Kort om vejledningen

I Arbejdstilsynets vejledning ’Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker’ kan du bl.a. læse om:

  • Hvad er høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker?
  • Konsekvenser for de ansattes sikkerhed og sundhed.
  • Afdæk og vurdér høje følelsesmæssige krav.
  • Forebyg risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed.
  • Før effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt.
  • Udvalgte værktøjer og materialer til at arbejde forebyggende med høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Kilde: AT’s vejledning ’Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker’

Bliv medlem