Gå til indhold

Socialpædagogernes Lederkonference

Medledelse sætter fagligheden i fokus

Medledelse er et opgør med den traditionelle, hierarkiske ledelsesform – og når medledelse fungerer, er teamet chefen og fagligheden i fokus, siger forfatter og rådgiver Mette Aagaard, som du kan blive inspireret af på Socialpædagogernes lederkonference

21. juni 2023

Artikel
Mette Aagaard - medledelse.png

Forfatter: Jannie Søgaard Iwankow

Foto: Søren Svendsen

Stress, sygemeldinger, meningstab og manglende medarbejderengagement. Disse er ifølge medledelsesrådgiver og partner i rådgivningsfirmaet Agora Mette Aagaard blot nogle af de kedelige konsekvenser af et udbredt ledelsesparadigme, der har fået lov at eksistere i alt for lang tid. Et paradigme bygget op efter en hierarkisk ledelsesmodel, hvor bl.a. kontrol har været et nøglebegreb.

Når hun holder oplæg på Socialpædagogernes lederkonference i september, er et af hendes budskaber derfor, at det nu er tid til at lægge den traditionelle form for ledelse i graven – og det er mange organisationer allerede godt i gang med:

– Den hierarkiske organisationsform har vist sig at have meget store omkostninger, og rigtig mange mennesker trives ikke i den. Derfor er medledelse mange steder på vej ind som en afløser. Medledelse er en organisations- ledelses- og samarbejdsform, der fokuserer på teams og giver disse fuld autonomi til ledelse. Man fordeler magt og ansvar på en måde, så medarbejderne i teams kan varetage deres egne beslutninger, siger Mette Aagaard, som har skrevet bogen ’Medledelse, når teamet er chef’.

I teamet er der ingen chef, og på den måde bliver ledelsen delt. Det skaber plads til faglighed, fordi det er dem, der sidder og skal udføre det konkrete arbejde, der får noget at sige.

Mette Aagaard, forfatter og rådgiver

Magten skal fordeles

Medledelse må ikke forveksles med selvledelse. For i selvledelse handler det om at ruste det enkelte individ til at fungere i et dysfunktionelt system, hvorimod man med medledelse ønsker at forbedre systemet ved bl.a. at bringe teams i spil og placere både ansvar og pligt i disse.

– Når man etablerer de autonome cirkler, som man arbejder med inden for medledelse, lægges beslutningsretten og -pligten i teamet. I teamet er der ingen chef, og på den måde bliver ledelsen delt. Det skaber plads til faglighed, fordi det er dem, der sidder og skal udføre det konkrete arbejde, der får noget at sige, siger Mette Aagaard og fortsætter:

– Det gør typisk opgavevaretagelsen mere effektiv, fordi man med den måde, man afholder møder og koordinerer arbejdet på, er ekstremt fokuseret på opgaven. ’Teamet er chef’, og ’Opgaven først’ er to afgørende mantraer inden for medledelse, siger hun.

Klare rammer

Når man arbejder med medledelse, er det enormt vigtigt, at det helt formelt er blevet besluttet, hvilke råderum medarbejderne har. Det handler om, at alle ved, hvor de har magt, og hvor de ikke har magt.

– Helt centralt i medledelse er at få skabt rammer, så ingen er magtfuldkomne, og ingen er magtesløse. For magt er nødvendigt, for at ting kan gennemføres, siger Mette Aagaard.

Det er dog ingen let proces at gå fra gamle organisationsformer til en ny som medledelse, pointerer hun. For der skal gøres op med mange års vanetænkning.

– Man skal som leder turde tænke, at der er en grænse for kontrol. For meget kontrol dræber alt det gode og levner for lidt plads til fagligheden. For socialpædagoger handler det fx om at kunne få lov at tage individuelle hensyn til lige præcis den borger, de sidder overfor, siger Mette Aagaard.

Mere handling, mindre snak

En anden ting, det ifølge Mette Aagaard er afgørende at forstå, er, at medledelse ikke er lig med ingen ledelse.

– I mange år har man sat kontrol over alt andet, og nu, hvor der blæser nye vinde, misforstås det i nogle

organisationer, hvor man tænker, at nu dropper man fuldstændig at have ledelse, for så får man nok en organisation, der er meget mere responderende. Men det gør man ikke. Når man dropper kontrollen, er det vigtigt, at der sættes noget andet i stedet – her altså medledelse, siger Mette Aagaard.

Hun råder til, at man går langsomt frem, når man vil implementere medledelse. For der findes ikke to organisationer eller arbejdspladser, der er helt ens, og det er nødvendigt at udvikle modeller, der passer til konceptet på det enkelte sted.

Flere hvordan’er

I nogle medledende organisationer bevarer man et ledelseshierarki, og her er det afgørende, pointerer Mette Aagaard, at der er en faciliterende ledelsesstil, hvor der er fokus på problemløsning og ikke på at overtage opgaverne.

– Der skal være flere hvordan’er og færre hvorfor’er. Sidstnævnte har vi brugt alt for lang tid på. Tendensen

har været for megen snak og for lidt handling, siger Mette Aagaard og understreger, at medledelse ikke er en teori, men en praksis, der skal udføres.

Socialpædagogernes Lederkonference

Du kan høre Mette Aagaard fortælle meget mere om medledelse til Socialpædagogernes lederkonference 'Faglig ledelse i en vild tid' den 19.- 20. september på Hotel Nyborg Strand.

Læs hele programmet og tilmeld dig konferencen

 

Bliv medlem