Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Faglig ledelse i en vild tid

Skal du med til Socialpædagogernes Lederkonference 2023?

Kravene til socialpædagogiske ledere vokser markant i disse år. Samtidig bliver de udfordringer, som det specialiserede socialområde skal løse, mere og mere komplekse. Læg hertil store rekrutteringsudfordringer i hele den offentlige sektor og faldende tilgang til uddannelserne, der gør det svært at sikre de rette fagligheder til tilbuddene. Og oveni alt dette ruller den ene krise efter den anden ind over landet.

Med andre ord så befinder vi os i en vild tid, hvor ikke mindst socialpædagogiske ledere dagligt udfordres af komplekse problemer, som der ikke altid findes kendte og afprøvede løsninger på.

Socialpædagogernes Lederkonference sætter derfor i år fokus på, hvordan socialpædagogisk faglig ledelse kan bidrage til at finde nye typer af løsninger på komplekse problemer og samtidig fastholde og udvikle faglighed, der forandrer liv.

Du kan se programmet for lederkonferencen her. 

Program

Tirsdag den 19. september 2023

Åbning af konferencen

v/Benny Andersen, forbundsformand Socialpædagogerne

Vi taler meget om vilde problemer. Begrebet dækker over problemer, der oftest ikke kan løses med simple eller kendte løsninger. Det kræver vilde løsninger. Hvilke krav stiller det til faglig ledelse? Det ser vi på, når vi åbner årets lederkonference.

Faglig ledelse i en vild tid. Hvordan skaber vi faglig kvalitet i en tid med komplekse udfordringer?

v/Clara Siboni Lund, adjunkt ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Carsten Hornstrup, Direktør Joint Action

Faglig ledelse handler om at skabe faglig kvalitet gennem udvikling og aktivering af medarbejdernes faglighed. Det er en vigtig, men svær ledelsesdisciplin – især i turbulente tider, hvor vi ikke kan køre på automatpilot. Det kan fx være, når det er svært at rekruttere uddannede medarbejdere. Eller når vi oplever, at administration og dokumentation i stigende grad fylder, imens borgernes udfordringer bliver mere og mere komplekse, og de pårørendes forventninger stiger.

Med dette oplæg præsenterer Clara og Carsten os for både forskning og praktiske erfaringer med faglig og relationel ledelse i turbulente tider. Det bliver et praksisrettet oplæg, der introducerer en række konkrete greb, der gør os i stand til at blive endnu skarpere på at udøve faglig og relationel ledelse – og ruster os til at løse komplekse udfordringer med afsæt i både socialpædagogisk faglighed og ledelse.

Præsentation af lederlandsudvalget og udvalgte mål frem mod 2025

v/Mie Karleby, formand for Socialpædagogernes Lederlandsudvalg

Forumteater om virkelighedens socialpædagogiske ledelsesudfordringer i en vild tid

v/TeaterSpektrum

Socialpædagogernes ledersektion har i tæt samarbejde med TeaterSpektrum udvalgt en række temaer og dilemmaer, der præcist afspejler de konkrete faglige ledelsesudfordringer og den virkelighed, socialpædagogiske ledere står midt i.

TeaterSpektrum har omsat de udvalgte temaer og dilemmaer til forumteater – en interaktivt teaterform, hvor professionelle skuespillere gør hverdagens udfordringer konkrete og håndgribelige og inviterer konferencens deltagere til at komme med input til mulige løsninger, som skuespillerne inkorporerer i forestillingen. Alt kan prøves af – og undervejs er det os som deltagere, der bliver eksperter og vores input, faglighed og kompetencer, der sættes i spil.

Den særlige levende og involverende arbejdsform, som forumteater står for, er garanti for at skabe respons i både mave og hjerte hos deltagerne. Ud fra en fælles referenceramme og fælles billeder på, hvad der konkret kan gøres anderledes eller udvikles på, bygger TeaterSpektrum bro mellem formiddagens oplæg om faglig ledelse i en vild tid og konkrete muligheder for, hvordan vi som socialpædagogiske ledere bedst navigerer i komplekse udfordringer og samtidig fastholder og udvikler den socialpædagogiske faglighed, der forandrer liv.

Foredrag A: Hedder fremtidens faglige ledelse ’medledelse’?

v/ Mette Aagaard, medledelsesrådgiver, direktør TWIN

Hvordan kan vi udvikle faglig ledelse i socialpædagogisk tilbud? Det skal vi diskutere i dette spor, hvor vi stiller skarpt på begrebet medledelse. Medledelse er en samlet betegnelse for en ledelses- og samarbejdsform, hvor en større del af beslutningsretten og -pligten flyttes til det personale, der står tættest på opgaven. Det gør op med nogle af de traditionelle hierarkiske ledelsessystemer og giver mere plads til faglighed. Medledelse justerer den traditionelle ledelsesopgave – og som et bud på fremtidens faglige ledelse kan medledelse måske bidrage til at udvikle den socialpædagogiske og tværfaglige praksis og vække interesse hos flere til at træde ind i – og blive i faget.

Alt det får I mulighed for at diskutere med medledelsesrådgiver Mette Aagaard, som udkommer med bogen 'Medledelse - når teamet er chef' til september. Mette har over 30 års erfaring med ledelsesudvikling bl.a. som HR Direktør i store organisationer. Hun er i dag en af de førende eksperter i medledelse i Danmark både som rådgiver og med praksiserfaring fra bl.a. Slagelse Kommune.

Foredrag B: Tør I sige, hvad I mener og tale om jeres fejl? Tør I lade være?

v/Rikke Rye Hahn, Institut for belastningspsykologi

Psykologisk tryghed defineres af den amerikanske professor på Harvard Business School, Amy Edmondson som ’troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin’. Psykologisk tryghed handler om organisationers mentale indeklima og om, hvordan man kan sikre det vigtige læringsmiljø, som skaber rum for faglig udvikling, høj sikkerhed og trivsel.

Psykologisk tryghed er ekstra vigtigt,

  • hvis man har et psykisk krævende job. Her har man brug for et højt niveau af psykologisk tryghed for at kunne støtte hinanden og forebygge, at arbejdet får negative konsekvenser for den mentale trivsel, sundhed og helbredet.
  • hvis ens arbejde rummer mange ubekendte faktorer, eller man er gensidigt afhængig af hinandens input for at kunne løse sine opgaver.
  • hvis man har ansvar for beslutninger med vidtrækkende konsekvenser, og man måske ligefrem skal tage beslutningerne under tidspres og på et sparsomt grundlag af oplysninger.      

Med foredraget adresser Rikke både løsninger i forhold til lederens eget arbejdsmiljø og i forhold til det ansvar, den faglige leder har i forhold til at medvirke til at sikre psykologisk tryghed for hele arbejdspladsen.  

Onsdag den 20. september 2023

Kløgt & Knofedt - Autentisk ledelse i det virkelige liv

v/Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden og tidligere direktør i Odense ZOO

’Du skal gribe i egen barm, selvom det er sjovere at gribe i andres’. Sådan lyder det gennemgående tema i Henriks fortælling om erfaringer med ledelse i en række ikoniske og missionsbårne organisationer, hvor han har bevæget sig fra hvalforskning på Fjord&Bælt i Kerteminde over Odense ZOO, der i 2013 blev kåret til Europas bedste ZOO og videre til Nordea-fonden, hvor 450 mio. kr. hvert år skal deles ud til projekter, der skaber gode liv i Danmark.

Henriks budskab er bl.a., at den autentiske ledelse med afsæt i stærke, levedygtige værdier flytter mennesker og dermed også organisationer. Som leder skal du tage dig selv med på arbejde og få alle dine kolleger til at gøre det samme. Forudsætningen for at opnå de store resultater kommer af en stærkt struktureret, humoristisk og let afkodelig indsats for at opbygge bjerge af social kapital og ikke mindst skabe relationer mellem kollegerne.

Oplev et skarptandet og underholdende foredrag med mange konkrete ledelsesværktøjer, der er lige til at tage med hjem og afprøve.

De unge viser vejen til fremtiden. Led, tiltræk, fasthold og forstå dem og fremtidens arbejdsmarked

v/Emilia van Hauen, kultursociolog, forfatter, bestyrelsesmedlem, TEDx speaker

På fremtidens arbejdsmarked anno 2025 vil 75 pct. af arbejdsstyrken udgøres af Generation Y, og Z’erne er lige i hælene på dem. Generation Y er generationen født mellem 1980-2000, og Z’erne er generationen fra 2000-2010. De to generationer er drevet af værdier som formål, frihed og at forbedre verden. De har et åbent forhold til køn, lever ideelt set som digitale nomader – og det vigtigste for dem er at have en livs-karriere. Derved udfordrer disse ’ustyrlige’ unge den klassiske forståelse af de faglige rammer og vilkår, som vi traditionelt har indrettet os med i løsningen af den socialpædagogiske kerneopgave. Det giver os en helt særlig udfordring med at tiltrække og fastholde disse generationer.

Et af Emilias budskaber er, at vi som en start skal udskifte begrebet ’fastholdelse’ med ’tilknytning’ – for skal vi have unge medarbejdere til at kommitte sig i længere tid, skal der arbejdes med lyst, interesse og sammenhørighed. Ved at lære af de unge nu, ruster vi os samtidig til fremtidens arbejdsplads og den nye form for ledelse, som snart bliver normen – og vi fjerner generationskløften og laver den om til en generationsbro.

Foredraget er informativt og underholdende, og gennem historier og eksempler vil du forstå, hvad der driver disse unge generationer, og hvordan du skal motivere og arbejde sammen med dem og dermed skabe det bedste arbejdsmiljø for alle generationer på arbejdspladsen. Også i fremtiden!

Fakta om oplægsholdere

Carsten Hornstrup

Ph.d. er direktør og forskningsansvarlig i Joint Action.

Carsten arbejder med og forsker i hvordan sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger, er med til at sikre kvalitet og effektivitet i læsningen af komplekse velfærdsløsninger. Han rådgiver en lang række norske og danske offentlige organisationer i arbejdet med at udvikle stærkere ledelse på tværs.

Foredrag: Faglig ledelse i en vild tid – hvordan skaber vi faglig kvalitet i en tid med komplekse udfordringer?

Clara Siboni Lund

Adjunkt ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Clara forsker i offentlig ledelse med særligt fokus på faglig ledelse. Hendes ph.d.-afhandling fra 2022 undersøger netop faglig ledelse og dets relevante forudsætninger og mulige konsekvenser i offentlige organisationer.

Foredrag: Faglig ledelse i en vild tid – hvordan skaber vi faglig kvalitet i en tid med komplekse udfordringer?

Mette Aagaard

Medledelsesrådgiver, direktør TWIN.

Mette har samlet set over 30 års erfaring med ledelsesudvikling, bl.a. andet som HR Direktør i store organisationer. Hun er i dag en af de førende eksperter i medledelse i Danmark, både som rådgiver og med praksiserfaring blandt andet fra dele af Slagelse Kommune.
Mette udkommer til september med bogen 'Medledelse - når teamet er chef'.

Foredag: Hedder fremtidens faglige ledelses ’medledelse’?

Rikke Rye Hahn

Proceskonsulent, Institut for belastningspsykologi

Rikke Hahn, cand.psych.aut. og sundheds- og organisationspsykolog med over 20 års erfaring med uddannelse, supervision og coaching/sparring af ledere og ansatte i psykisk krævende job. Hun har selv arbejdet i blandt andet psykiatrien med kliniske behandlingsforløb og som chefpsykolog hos Maersk med ansvar for udvælgelses- og udviklingsprogrammer for ledere i Maerskflåden.

Foredrag: Tør I sige, hvad I mener og tale om jeres fejl? – Tør I lade være?

Henrik Lehmann Andersen

Foredragsholder, direktør for Nordea-fonden.

Jagerpilot, lokomotivfører og zoodirektør. Der er de tre ting, som alle raske drenge gerne vil være, når de bliver store. Brillerne på næsen udelukkede pilotdrømmen, og lokofører var ikke helt så sexet, som legen med modeljernbanen ellers lovede. Som følge deraf var der kun zoodirektøren tilbage på listen over drømmejobs for Henrik Lehmann Andersen, og sådan blev det.

I 10 år (2003-13) var Henrik Lehmann Andersen direktør i Odense ZOO, der er blandt de 10 mest besøgte attraktioner i Danmark og i 2013 blev hædret med titlen ”Europas bedste zoo”. Erfaringerne herfra og fra flere forudgående lederstillinger har tegnet Henriks mission og ledelsesspeciale, nemlig at få værdier, arbejdsglæde og relationer til at danne et stærkt fundament for hele virksomhedens udvikling.

Foredrag: Kløgt & Knofedt – autentisk ledelse i det virkelige liv

Emilia van Hauen

Kultursociolog (cand.scient.soc) og HD(A)

Emilia van Hauen er ubetinget en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og citerede kultursociologer, hvad angår tidens trends og sociale tendenser i samfundet. Emilia formidler professionelt og humoristisk sine særdeles aktuelle foredrag på en entusiastisk og befriende måde, samtidig med hun involverer sine deltagere i dialogen og den efterfølgende debat. Det er uhøjtideligt, troværdigt og tankevækkende. Hendes specialer er diversitet, unge, køn og moderne fællesskaber.

Foredrag: De unge viser vejen til fremtiden …

TeaterSpektrum

TeaterSpektrum er et specialiseret team af professionelle skuespillere og konsulenter, der arbejder med kommunikation verbalt og non verbalt i virksomheder og organisationer. Vi hører til blandt de mest erfarne herhjemme, og går ikke på kompromis med kvaliteten. Læs mere her.

Foredrag: Forumteater om virkelighedens socialpædagogiske ledelsesudfordringer i en vild tid