Gå til indhold

Vilkår

Familieplejere skal have al den ATP, de har krav på

Loven siger, at hvis man arbejder for to kommuner, har man ret til ATP Livslang Pension fra begge kommuner. Det gælder også for familieplejere, mener Socialpædagogerne og advokat Steen Frederiksen, der går hele vejen for en afklaring

2. juni 2023

Artikel
advokat-steen-frederiksen_sofia-busk_1128x600.jpg
Kontakt din lokale kreds, hvis du får mistanke om, at du som familieplejer ikke har fået udbetalt den ATP, du har ret til, lyder opfordringen fra advokat Steen Frederiksen og Socialpædagogerne.

Forfatter: Jannie Søgaard Iwankow

Foto: Sofia Busk Hansen

Forestil dig, at du er offentligt ansat socialrådgiver og har sammensat dit arbejdsliv, så du har to forskellige arbejdsgivere i to forskellige kommuner. Du arbejder altså på deltid i kommune A og på deltid i kommune B – to stillinger, der tilsammen udgør en fuldtidsstilling. I sådanne tilfælde siger lovgivningen, at du skal have udbetalt ATP Livslang Pension – også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension – fra begge kommuner. Sådan er det for alle lønmodtagere. Og dog.

Noget tyder på, at den lovgivning ikke altid efterleves, når man er ansat som familieplejer.

I en sag fra Nordjylland, som vi tidligere har beskrevet i et nyhedsbrev, opdagede en plejemor, at Vesthimmerland kommune, der har haft et plejebarn anbragt hos hende i 18 år, ikke har indbetalt ATP til hende i hele eller dele af den periode. Derfor kontaktede plejemoren Socialpædagogerne Nordjylland, hvor hun fik hjælp til at gøre opmærksom på fejlen og klage.

Vesthimmerlands kommunes svar på klagen var imidlertid, at da plejemoren samtidig havde haft børn anbragt fra andre kommuner, havde hun kun ret til at få udbetalt ATP fra én kommune og højst samlet svarende til et fuldtidsbidrag.

Ingen praksis uden lovhjemmel

I Socialpædagogerne Kreds Nordjylland har man forsøgt at løse problemet med den manglende ATP-udbetaling gennem dialog med Vesthimmerland Kommune. Men uden held. Derfor tog Socialpædagogerne tidligere på året sagen til Ankenævnet med hjælp fra advokat Steen Frederiksen, der i over 30 år har ført familieplejesager.

– Da Vesthimmerland Kommune vendte tilbage på henvendelsen, gav den os først ret i, at der var sket en fejl. Men efterfølgende vendte den tilbage med en besked om, at det alligevel ikke var en fejl. Kommunen henviste til, at det er særlig praksis for familieplejere, at hvis de har plejebørn anbragt fra flere forskellige kommuner, så vil det uanset hvad blive betragtet som om, at de kun har én arbejdsgiver og dermed kun ret til ATP fra en kommune, siger Steen Frederiksen.

Lige nu ligger sagen hos ATP, der skal tage stilling til, om Vesthimmerlands Kommune har lov til at handle, som de har gjort. Hvis ATP træffer en beslutning om, at de mener, at kommunen har handlet lovligt, så kan sagen indbringes for klagenævnet for ATP. Og det har Steen Frederiksen i så fald tænkt sig at gøre.

– Grundlæggende er det et spørgsmål om lovhjemmel. Det vil sige; har lovgiver forudsat, at man godt kan have sådan en afvigende beregningsform og så afvigende rettigheder for lige præcis plejeforældre? Som jeg ser det, vil jeg sige: nej, det har lovgiver ikke. Nu vil Socialpædagogerne have sagen afprøvet, og det mener jeg, at der er god grund til. Man kan jo ikke bare som kommune eller ATP lave sin egen praksis, fordi man lige synes, det passer godt til en bestemt gruppe borgere, siger Steen Frederiksen.

Nu vil Socialpædagogerne have sagen afprøvet, og det mener jeg, at der er god grund til. Man kan jo ikke bare som kommune eller ATP lave sin egen praksis, fordi man lige synes, det passer godt til en bestemt gruppe borgere.

Steen Frederiksen, advokat

Får du din ATP?

Steen Frederiksen er ikke i tvivl om, at der er andre derude, der står i samme situation som plejemoren i den konkrete sag. Men de ved det formentlig ikke selv, fordi ATP-systemet kan være svært at gennemskue. Bl.a. står kommunerne selv for at lave indbyrdes aftaler om, hvordan en familieplejer får udbetalt ATP, hvis han eller hun har børn anbragt fra flere kommuner.

– Jeg kan ikke se, hvordan folk i så fald skal kunne vide, om de har fået den ATP, de har krav på, når det er sådan, at kommune A kan indbetale for kommune B, hvis de synes, det er den bedste løsning. Der følger desuden ingen specifikationer med udbetalingerne overhovedet. Og ingen kender det samlede billede – hverken KL eller Socialpædagogerne. Så der vil formentlig være nogle, der bruger denne praksis, mens andre følger reglerne for alle andre lønmodtagere, hvor der optjenes ATP ved hver arbejdsgiver, siger Steen Frederiksen.

ATP Livslang Pension kan umiddelbart synes som et forholdsvis lille beløb set på månedlig basis. Men når udbetalingerne fra et langt arbejdsliv lægges sammen, bliver det til mange og vigtige penge.

– Familieplejere har på mange måder nogle usikre arbejdsvilkår. De har f.eks. kort opsigelsesret. Derfor er det kun rimeligt at sige, at de i særlig grad har brug for ATP, som er den eneste form for pensionsordning, de har – medmindre de selv sparer op, siger Steen Frederiksen.

Han forventer, at der vil gå et par måneder, inden der falder en afgørelse i sagen. Og skal man igennem en klagesag, vil der gå op til et år. I mellemtiden opfordrer Socialpædagogerne til, at man kontakter sin lokale kreds, hvis man får mistanke om, at man som familieplejer ikke har fået udbetalt den ATP, man har ret til.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem