Gå til indhold

Metoder og værdier

Faglig forankring holder forråelsen fra døren

En solid faglig tilgang styrker og forbedrer arbejdsmiljøet. Metoder, der kan bruges i svære situationer, samt grundig forberedelse i det pædagogiske arbejde giver en faglig sikkerhed. Her er de metoder og værdier, socialpædagogerne på BE20 arbejder ud fra

20. juni 2023

Artikel
Sølund.png
På BE20 er metoder som Gentle Teaching og Low Arousal med til at give en faglig sikkerhed – og sikre, at forråelsen ikke sniger sig ind. Her ses de to socialpædagogkolleger Anton Olesen og Laura Kutllovci.

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Foto: Tor Birk Trads

Gentle Teaching:

En stor del af Landsbyen Sølunds værdisæt er Gentle Teaching. Det er en filosofi, der kan anvendes som redskab i det pædagogiske arbejde. Gentle Teaching kan bedst beskrives som en hjerteorienteret relationspædagogik, hvor socialpædagogen bruger sig selv som redskab, og hvor relationen er omdrejningspunkt for arbejdet. De fundamentale aspekter er tryghed, accept, tilknytning, samvær og samspil. Redskaber som berøring, stemmen, øjnene og nærvær bruges til at skabe rummelighed over for det enkelte menneske og til at skabe et tilhørsforhold til borgeren.

– Vi efterlever tanken om Gentle Teaching ud fra de andre metoder, vi bruger. De danner grundlaget for, at vi kan komme i mål med Gentle
Teaching og skabe det optimale liv for den enkelte. Vi skal tænke, at det ikke er borgeren, der skal laves om. Det er dem udenom, der skal tilpasses, forklarer socialpædagog på BE20 Laura Kutllovci. 


Social Stories:

Beboerne i BE20 har et stort behov for en forudsigelig og struktureret hverdag, og det hjælper social stories med at understøtte. Det er en historie i ord, billeder eller begge dele, der i detaljer beskriver en situation, som en beboer skal forberede sig på. Det kan fx være et lægebesøg. En social story er altså en metode til at undervise borgeren i sociale færdigheder ved at give viden eller information om en problemstilling eller situation, som berører borgeren.

– Vi har beboere, der kan blive udadreagerende, hvis de oplever noget uforudsigeligt eller føler sig pressede. Social stories hjælper os bl.a. med at undgå voldsom adfærd, fordi borgeren er forberedt på, hvad der skal ske. Metoden sikrer, at den struktur, de kender, ikke går i stykker, og gør det nemmere for dem at håndtere noget, de synes er mærkeligt eller uforudsigeligt, siger faglig leder på BE20 Ulrik Mørch Rasmussen.


LA2:

Low Arousal 2/LA2 er en voldsforebyggende metode, hvor borgerens trivsel er i fokus. Udgangspunktet er samtaler med borgeren og kortlægning af tidligere hændelsesforløb, der understøtter en forståelse af, hvad den enkelte har brug for i forhold til at undgå at komme i affekt.

Metodens formål er både at forebygge og håndtere voldsomme episoder, men den bruges også til læring i form af analyser af den enkelte borgers mestringsstrategier i konkrete kritiske situationer. Målet er at sikre, at borgeren er i trivsel, eller afdække, hvad der skal til for at kunne opnå trivsel.

– LA2 skaber både bedre trivsel for beboerne og et bedre arbejdsmiljø for os. Samtidig har vi lært, at der er meget at lære gennem de samtaler, vi har med borgerne. Da vi lavede en LA2-trivselsplan med en tidligere beboer, fik vi øjnene op for, at han faktisk var langt mere reflekteret, end vi troede førhen, fortæller socialpædagog Laura Kutllovci.

Læs mere

I artiklen 'Farvel til forråelsen' kan du læse mere om den forandringsproces, medarbejdere og ledelse har gennemgået på BE20 for at komme forråelse, afmagt og mangel på faglighed til livs. 

Du kan også blive inspireret til, hvordan Socialpædagogerne kan bidrage som samarbejdspartner - læs: 'Kredsformand: Alt starter med erkendelse'.

Bliv medlem